Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Na koniec I kwartału 2016 r. zawarto już 14 umów pożyczek na kwotę ok. 1 mln zł.

Do końca 2015 r. udzielono 398 pożyczek na kwotę 31,3 mln zł. Z pożyczek skorzystało 321 podmiotów. Z usługi doradztwa natomiast 242 podmioty. Dzięki realizacji projektu powstało także 436 nowych miejsc pracy.

Wsparcie realizowane było w ramach projektu systemowego pt. "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- "Do skorzystania z pożyczki przekonało nas niskie oprocentowanie oraz łatwy dostęp dla spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia starała się uzyskać kredyt komercyjny w bankach lecz nie mogła, gdyż nie spełniała kryteriów banków komercyjnych to jest brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, brak odpowiednich przepływów pieniężnych, brak wystarczających zysków" - powiedział Marek Olszewski Prezes Spółdzielni Socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność" z Ostrołęki.

Spółdzielnia Socjalna "Samodzielność, Praca, Aktywność" świadczy usługi sprzątające oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych i utrzymaniem ogrodów.

- "Pomysł na założenie spółdzielni jest połączeniem pasji do gotowania, przyjaźni ludzi, biznesu oraz promowania zdrowego stylu życia. Potrzeba doposażenia w sprzęt niezbędny do rozwoju spółdzielni skłoniła nas do sięgnięcia po pożyczkę. Dzięki atrakcyjnej pożyczce w TISE mogliśmy zrealizować nasze potrzeby i rozwinąć nasze przedsięwzięcie" – stwierdził Arkadiusz Petruk Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Tuderos ze Starego Miasta.

Spółdzielnia Socjalna Tuderos wprowadza na rynek nową gamę gotowych dań wegetariańskich.

- "Dzięki założeniu spółdzielni możemy dać zatrudnienie osobom, które miały trudność ze odnalezieniem się na rynku pracy a poprzez naszą misję promować zdrowe odżywianie nie tylko na rynku lokalnym ale również ogólnopolskim"- powiedział.

Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln zł. Środki te pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych w okresie realizacji projektu.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrożenie, monitorowanie i rozliczenie projektu. Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił zaś rolę beneficjenta systemowego i operatora środków przeznaczonych na realizację projektu (zarządzał środkami Funduszu Powierniczego).

Pożyczki udzielane były przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE), pełniące rolę Pośrednika finansowego i zarządzające funduszami pożyczkowymi w pięciu makroregionach.