We wtorek Sejm uchwalił dwie senackie poprawki do przepisów przewidujących korzystne dla opozycjonistów zmiany. Same poprawki nie będą miały dla nich znaczenia, zakończenie prac nad nowelizacją oznacza, że nowe przepisy trafią do podpisu prezydenta i niebawem wejdą w życie.

Najistotniejsza zmiana przewidziana w nowelizacji dotyczy około 5 tys. działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy w czasach PRL działali w podziemiu, albo po utracie pracy wskutek represji służb bezpieczeństwa musieli pracować na stanowiskach robotniczych, znacznie poniżej swoich umiejętności i wykształcenia.

Po zmianach będą mogli złożyć do ZUS wniosek o naliczenie składek za te okresy, tak jakby zostały wtedy wpłacone od przeciętnego wynagrodzenia. Nowela naprawia w ten sposób dość istotną lukę w dotychczasowych przepisach, w myśl których te okresy były traktowane jako składkowe, ale ze względu na brak składek opozycjoniści nic na tym nie zyskiwali.

Nowela to skutek zeszłorocznej inicjatywy środowiska opozycjonistów, która przybrała postać projektu zmian autorstwa dr. Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa w konsultacji z Jarosławem Maciejem Goliszewskim i Leszkiem Stallem. Projekt jako senacki wpłynął do Sejmu jeszcze w sierpniu zeszłego roku. Nowela została połączona z projektem autorstwa posłów PiS, przewidującym także zwiększenie limitów uprawniających do jednorazowej pomocy przysługującej opozycjonistom.

Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta