Można już składać wnioski o dodatek osłonowy. Wsparcie obejmie blisko 7 mln wszystkich gospodarstw domowych, czyli prawie połowę. Wnioskujący mają do wyboru – złożyć wniosek osobiście, wysłać go na poczcie lub przez ePUAP.

– Z możliwości złożenia wniosku przez ePUAP skorzystają nieliczni. Trzeba go najpierw wydrukować, wypełnić, zeskanować i dopiero przesłać. Nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jak to było przy 500+. A mamy przecież pandemię – mówi Piotr Grudziński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Czytaj więcej

Gaz po tej samej cenie. KO składa projekt będący reakcją na podwyżkę

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy dla niezamożnych - kryteria i wzór wniosku już w Dz.U.

– Niewątpliwie bezpieczniej byłoby, gdyby można było składać wnioski przez internet – mówi Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Co więcej, ustawę o dodatku osłonowym i rozporządzenie w sprawie wniosku o jego wypłatę opublikowano w poniedziałek. A wnioski można składać już od wtorku. Gminom pozostawiono więc kilkunastogodzinne vacatio legis na przygotowanie do zmian – reorganizację i wydruk wniosków.

– By ułatwić sobie pracę, w ciągu kilku godzin połączyliśmy dwa działy – mówi Magdalena Gościniewicz.

Piotr Grudziński obawia się o środki na obsługę świadczenia.

– Obiecane 2 proc. jego wartości starczy zaledwie na wysłanie korespondencji. A gdzie środki na wynagrodzenia pracowników czy niezbędne oprogramowanie? – pyta dyrektor MOPR we Włocławku.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen. Stawki są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym i wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł dla największych gospodarstw domowych.

Samotnie gospodarujący otrzymają wsparcie, jeśli ich dochód nie przekroczy 2100 zł. W pozostałych gospodarstwach domowych obowiązuje kryterium 1500 zł na osobę.

Będzie przy tym stosowana tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek będzie przyznawany po przekroczeniu kryterium, a jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wyniesie 20 zł.

Wnioski najlepiej składać do 31 stycznia. Wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Złożenie wniosku do końca października oznacza wypłatę całości dodatku do 2 grudnia 2022 r.