Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która częściowo wchodzi dziś w życie, wprowadza tylko jeden wyjątek. Pomoc może otrzymać opiekun niepełnosprawnego, jeśli jego małżonek również legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wciąż więc na wsparcie nie będzie mogła liczyć zdrowa żona rezygnująca z zatrudnienia, by zajmować się chorym mężem.

Opiekunami nie zostaną też niepełnosprawny w znacznym stopniu i osoba, która otrzymuje świadczenie na innego niepełnosprawnego.

W jednej rodzinie świadczenia nie będą mogły otrzymywać dwie osoby. Ma to zapobiec ich wyłudzaniu. Dodatkowych pieniędzy nie dostaną również uprawnieni do renty rodzinnej po śmierci małżonka przyznanej przy zbiegu z emeryturą lub rentą.

Dziś zaczyna obowiązywać jedynie niewielka część przepisów nowelizacji. Pozostałe wejdą w życie w nowym roku. Zmienią się wtedy m.in. zasady obliczania dochodu rodziny, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych.

Od stycznia dochód rodziny będzie dzielony tylko przez liczbę miesięcy, w których został faktycznie osiągnięty, jeśli wnioskujący w momencie złożenia dokumentów nadal go uzyskuje.

Jeśli zaś dochody nie będą już pobierane w czasie składania wniosku, zostaną zakwalifikowane jako dochód utracony.

Od stycznia zwiększą się też uprawnienia kontrolne ośrodków pomocy społecznej. Jeśli  wystąpią wątpliwości, czy osobie otrzymującej świadczenie pomoc się rzeczywiście należy, będzie można przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Podstawa prawna:

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- ustawa z 19 sierpnia 2011 r. (DzU nr 205, poz. 1212)

Zobacz także:

Samorząd

»

Świadczenia z gminy i powiatu

»

Świadczenia rodzinne

Prawo dla Ciebie

»

Twoje prawo

»

Niepełnosprawni