Sejm 14 sierpnia uchwalił ustawę w sprawie podwyżek dla parlamentarzystów, samorządowców i najważniejszych osób w państwie. Projekt przewidywał też wypłatę wynagrodzenia pierwszej damie. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Sejm przepisami, prezydent miał otrzymywać 25 981 zł brutto miesięcznie. Premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu - 21 984 zł brutto co miesiąc, ministrowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu - po 17 987 zł brutto. Wiceministrowie mieli zarabiać po 16 988 zł brutto, wojewodowie po 14 989 zł brutto, wicewojewodowie po 12 990 zł brutto, a posłowie 12 600 zł brutto co miesiąc. Pierwsza dama miała otrzymywać 17879 zł brutto.

Zgodnie z projektem znacznie wzrosnąć miała również roczna subwencja dla partii politycznych.

W PiS projekt poparło 226 posłów, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało, w Koalicji Obywatelskiej za projektem było 100 posłów, 9 - przeciw, 12 się wstrzymało. W Lewicy podwyżki poparło 39 osób, 7 było przeciw, 1 się wstrzymała. W PSL-Kukiz'15 20 posłów było za ustawą, 6 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Cała Konfederacja głosowała przeciw. Poseł niezrzeszony był za projektem. 26 posłów nie brało udziału w głosowaniu (7 z PiS, 13 z KO, 2 z Lewicy i 4 z PSL-Kukiz'15).

Po przegłosowaniu projektu na opozycję spadła fala krytyki za głosowanie wraz z PiS nad podwyżkami dla polityków w czasie kryzysu - w dniu przegłosowania ustawy pojawiła się informacja, że Polska po raz pierwszy od 30 lat znalazła się w recesji.

17 sierpnia Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL wycofały poparcie dla projektu i odrzuciły go w Senacie.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oświadczył wówczas, że - mimo iż Sejm głosami posłów Zjednoczonej Prawicy mógłby odrzucić weto Senatu - projekt nie będzie już procedowany.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy "czy żona prezydenta lub mąż prezydent Polski powinna/powinien otrzymywać wynagrodzenie?".

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 25,1 proc. respondentów.

"Nie" odpowiedziało 61,9 proc. ankietowanych.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzi "Nie mam zdania" udzieliło 13 proc. badanych.

- W przypadku badanych, którzy uważają, że żona/ mąż prezydenta Polski nie powinna/ nie powinien otrzymywać wynagrodzenia to najczęściej osoby w przedziale wiekowym do 24 roku życia oraz od 25 do 34 lat (po 66%). Najczęściej tego samego zdania są ankietowani z podstawowym wykształceniem – prawie trzy czwarte, natomiast najrzadziej badani z wykształceniem wyższym (60%). Przeciwne wypłacania wynagrodzenia za bycie pierwszą damą są również osoby zarabiające powyżej 5000 zł (68%) oraz mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (70%). W każdej z możliwych odpowiedzi nie ma istotnych różnic pomiędzy płcią - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18.08-19.08.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.