Podobne wyniki daje sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej", którego wyniki publikujemy w poniedziałkowym wydaniu.

Z sondażu United Surveys wynika, że PiS mógłby liczyć na 35,7 proc. głosów. Tymczasem Solidarna Polska startując samodzielnie uzyskałaby 1,5 proc. głosów, a Porozumienie - 1,3 proc.

W przypadku startu z jednej listy Zjednoczona Prawica uzyskałaby 40,5 proc. głosów.

Gdyby Zjednoczona Prawica startowała z jednej listy Koalicja Obywatelska uzyskałaby 23,3 proc. głosów a ruch Polska 2050 Szymona Hołowni - 9,1 proc.

W przypadku startu PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia z osobnych list - Koalicja Obywatelska uzyskałaby 21,2 proc. głosów, a Polska 2050 - 9,8 proc. głosów.

W tym ostatnim wariancie Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) zdobyłyby 4,5 proc. głosów i znalazły się poza Sejmem. Gdyby Zjednoczona Prawica startowała razem wówczas Koalicja Polska uzyskałaby 5 proc. głosów i przekroczyła próg wyborczy.

Konfederacja i Lewica znalazłyby się w Sejmie w obu wariantach - przy utrzymaniu Zjednoczonej Prawicy uzyskałyby - odpowiednio - 6,7 i 6 proc.; w przypadku jej rozpadu - 7 i 6,2 proc.

W przypadku rozpadu Zjednoczonej Prawicy odsetek wyborców niezdecydowanych na kogo oddać głos wynosiłby 12,8 proc. W przypadku utrzymania Zjednoczonej Prawicy - 9,4 proc.