Warszawa chce ponownie mieć plac Piłsudskiego

Miasto Warszawa wystąpiło do wojewody mazowieckiego o zwrot placu Piłsudskiego. Miejsce to zostało przejęte w 2018 r. przez Skarb Państwa.

Publikacja: 09.03.2024 12:32

Pomnik tragedii smoleńskiej na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Pomnik tragedii smoleńskiej na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Foto: Wikipedia

Władze stolicy skierowały do wojewody pismo o wygaszenie trwałego zarządu nad pl. Piłsudskiego sprawowanego przez resort obrony i powierzenie go Warszawie.

Zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek wyjaśnił „Rz”, że organem właściwym do wydania decyzji, czyli potwierdzenia nabycia nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.

Czytaj więcej

Fiasko zbiórki na odbudowę Pałacu Saskiego. Udział wzięło 95 osób

Jak władze PiS odbierały Warszawie plac Marszałka Piłsudskiego

Przypomniał, że w marcu 2019 r. ówczesny wojewoda odmówił potwierdzenia nabycia przez m.st. Warszawę placu. Organem odwoławczym od takich decyzji jest MSWiA, które w listopadzie 2020 r. utrzymało decyzję wojewody. Miasto złożyło skargę do sądu administracyjnego, a ten uchylił decyzje wydane przez administrację rządową i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. - Orzeczenie sądu zapadło w kwietniu 2021 r. i od tego czasu wojewoda nie rozpoznał sprawy ponownie. Miasto zgłosiło szereg uwag do prowadzonego postępowania administracyjnego i stało na stanowisku, że zgromadzony materiał nie jest wystarczający do rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy. Decyzja w tej sprawie finalnie nie zapadła. Mamy nadzieję, że podejmie ją nowy Wojewoda Mazowiecki – Mariusz Frankowski – tłumaczy nam wiceprezydent.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy w temacie zagospodarowania pl. Piłsudskiego. Najistotniejsze jest, by służył on warszawiankom i warszawiakom, by mogli oni z tego miejsca korzystać, a także by ingerencja w Ogród Saski była jak najmniejsza – dodał Tomasz Bratek.

Czytaj więcej

Jakie są zagrożenia odbudowy Pałacu Saskiego

Konsultacje w sprawie placu Piłsudskiego z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

Urząd Wojewódzki wyjaśnił nam, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wchodzącymi w skład zasobu Skarbu Państwa, gospodaruje nimi Minister Rozwoju i Technologii. „Na obecnym etapie służby wojewody są w kontakcie roboczym z Ministerstwem Rozwoju i Technologii” – poinformował „Rz” zespół prasowy wojewody.

Plac Piłsudskiego ważny dla bezpieczeństwa państwa?

W czerwcu 2017 r. wojewoda Zdzisław Sipiera złożył wniosek o przekazanie mu zarządzania nad placem, aby organizować tam uroczystości państwowe. W październiku 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wydał decyzję o przekazaniu placu do dyspozycji wojewody. 31 stycznia 2018 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie pl. Piłsudskiego, ale pod protokołem przekazania nie podpisał się nikt z przedstawicieli prezydenta Warszawy. 10 kwietnia 2018 r. odsłonięto na nim pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, a 10 listopada pomnik Lecha Kaczyńskiego. Kilka dni wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak podpisał decyzję, że pl. Piłsudskiego jest terenem zamkniętym. Powoływał się m.in. na kwestie związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Rafał Trzaskowski: nie będzie likwidacji pomników na placu Piłsudskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie ruszał znajdujących się na tym placu pomników. - Te pomniki, które są, niech zostaną, a trzeba się zająć rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie pogłębianiem rowu, wojny polsko-polskiej – powiedział.

Czytaj więcej

Trzaskowski o przeniesieniu pomnika smoleńskiego. Czy jest nam potrzebna nowa wojna?
Polityka
Trzaskowski o przeniesieniu pomnika smoleńskiego. Czy jest nam potrzebna nowa wojna?
Kultura
Minister Sienkiewicz: Nowe władze odbudują Pałac Saski
Historia
Jakie są zagrożenia odbudowy Pałacu Saskiego
Polityka
Błaszczak: Tarcza przeciwrakietowa to tarcza finansowa dla Niemiec
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polityka
Wybory we Wrocławiu. Kto wygra w II turze? Sprzeczne wyniki dwóch sondaży