PKW odrzuca sprawozdane finansowe. Kłopoty partii wiceministra rolnictwa

PKW odrzuciła sprawozdanie ugrupowania Michała Kołodziejczaka, twierdząc, że mogło ono pozyskiwać nielegalne środki finansowe.

Publikacja: 15.02.2024 03:00

Michał Kołodziejczak

Michał Kołodziejczak

Foto: PAP/Radek Pietruszka

„Odpowiedź na pytania kierowane do partii nie została przez partię udzielona. Uzasadnia to zatem przyjęcie domniemania, że w okresie sprawozdawczym partia pozyskiwała cały swój majątek z niedozwolonych źródeł” – to najmocniejsze zdania z przyjętej w poniedziałek uchwały Państwowej Komisji Wyborczej na temat Polski Praworządnej. PKW odrzuciła jej sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Polska Praworządna to najstarsza z partii Michała Kołodziejczaka, wiceministra rolnictwa z Agrounii. Początkowo partia nazywała się właśnie Agrounia. Została wpisana do rejestru w marcu 2022 r., a w czerwcu 2023 r. zmieniła nazwę na Polska Praworządna. Wówczas Michała Kołodziejczaka na stanowisku prezesa zastąpił jego kuzyn Piotr Kołodziejczak.

Ile partii założył Michał Kołodziejczak?

Po drodze środowisko Agrounii założyło jeszcze trzy inne partie: Ruch Społeczny Agrounia TAK, Stabilną Polskę i Społeczny Interes, a ostatecznie żadna z nich nie poszła do wyborów, bo Kołodziejczak z grupką działaczy wylądował na liście Koalicji Obywatelskiej.

Uchwała PKW stawia dziś duży znak zapytania przy sposobie funkcjonowania pierwszej z tych partii. W przeszłości PKW często odrzucała sprawozdania różnych partii z powodu drobnych naruszeń, jednak przed rokiem Sejm znowelizował przepisy, wprowadzając marginesy dopuszczalnych błędów w finansach. Dziś odrzucenie sprawozdania można uznać za opcję atomową, choć w przypadku partii nieotrzymujących subwencji jak Polska Praworządna nie rodzi to dotkliwych skutków finansowych czy prawnych.

Czytaj więcej

Michał Kołodziejczak: Agrounia wchodzi do gry - miło już było

Dlaczego PKW odrzuciła sprawozdanie partii Kołodziejczaka?

Jednym z powodów były wątpliwości, czy partia pokazała całą historię rachunku bankowego. Dostarczyła wyciąg za okres od 6 do 31 grudnia 2022 r., tymczasem została zarejestrowana już w marcu. Jak pisze PKW, Polska Praworządna nie dołączyła do sprawozdania wszystkich wymaganych dokumentów, w tym umowy rachunku, „w związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy załączona do sprawozdania historia (…) przedstawia historię całego okresu funkcjonowania tego rachunku”.

Nie nadeszła też odpowiedź na e-maila, choć w rozmowie telefonicznej prawnik partii potwierdził otrzymanie oraz zapoznanie się z przesłanymi drogą e-mailową pytaniami.

Państwowa Komisja Wyborcza

Po drugie, zdaniem PKW partia nie przedłożyła wyjaśnień dotyczących działalności w 2022 r., „przez co niemożliwe było ustalenie faktycznych przychodów/wpływów jak i wpłat na rachunek bankowy partii”. PKW pisze, że zwróciła się do partii z pytaniami, m.in. na jakiej zasadzie korzystała z lokalu w Sieradzu i czy ponosiła koszty ewentualnych spotkań czy druku materiałów. „Pismo wysłane na adres partii za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie zostało odebrane i zostało zwrócone do nadawcy z adnotacją »Nie podjęto w terminie«” – relacjonuje PKW. Dodaje, że nie nadeszła też odpowiedź na e-maila, choć „w rozmowie telefonicznej prawnik partii potwierdził otrzymanie oraz zapoznanie się z przesłanymi drogą e-mailową pytaniami”.

To na tej podstawie PKW domniemywa, że partia pozyskiwała środki finansowe i majątek z niedozwolonych źródeł, np. z zagranicy, oraz gromadziła je poza rachunkiem bankowym, co też jest nielegalne. PKW zauważyła dodatkowo, że partia nie publikowała w internecie obowiązkowych rejestrów umów i wpłat.

Minister nie komentuje

„Zaakceptowanie sytuacji, w której partia polityczna (…) nie udziela odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących sposobu jej funkcjonowania w danym czasie, jak i finansowania swoich działań, oznaczałoby, że w gruncie rzeczy partia może bez ograniczeń pozyskiwać środki od różnego rodzaju podmiotów, polegające na pokrywaniu przez nie kosztów jej działalności. Prowadziłoby to do patologicznych sytuacji” – uzasadnia PKW.

Co na to Polska Praworządna? – Nie komentuję tej sprawy – powiedział nam tylko Michał Kołodziejczak.

Czytaj więcej

AgroUnia wspólnie z KO w wyborach do Sejmu

O tym, jak PKW potraktuje sprawozdania jego pozostałych formacji, dowiemy się za kilka miesięcy. Wszystkie poza Polską Praworządną powstały w 2023 r., więc nie złożyły jeszcze sprawozdań finansowych.

„Odpowiedź na pytania kierowane do partii nie została przez partię udzielona. Uzasadnia to zatem przyjęcie domniemania, że w okresie sprawozdawczym partia pozyskiwała cały swój majątek z niedozwolonych źródeł” – to najmocniejsze zdania z przyjętej w poniedziałek uchwały Państwowej Komisji Wyborczej na temat Polski Praworządnej. PKW odrzuciła jej sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Polska Praworządna to najstarsza z partii Michała Kołodziejczaka, wiceministra rolnictwa z Agrounii. Początkowo partia nazywała się właśnie Agrounia. Została wpisana do rejestru w marcu 2022 r., a w czerwcu 2023 r. zmieniła nazwę na Polska Praworządna. Wówczas Michała Kołodziejczaka na stanowisku prezesa zastąpił jego kuzyn Piotr Kołodziejczak.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polityka
Mariusz Kamiński z zarzutami, Michał Szczerba wzburzony
Polityka
Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Donald Tusk: wybieramy różnych rozmówców
Polityka
Cimoszewicz: Miałem wrażenie, że Donald Trump zapomniał nazwiska Andrzeja Dudy
Polityka
Maciej Wąsik w prokuraturze. "Nie przyjąłem do wiadomości zarzutów"
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polityka
Gen. Roman Polko: Donald Trump znów prezydentem USA? Nie mam obaw