Badanie Kantar Public zostało przeprowadzone w okresie 18-23 stycznia na reprezentatywnej próbie 983 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, wyniki, o których informuje portal Wyborcza.pl, dotyczą preferencji partyjnych próby 699 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach. Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.

Według opublikowanych w czwartek wyników sondażu, największym poparciem cieszą się Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska (po 31 proc.). "W ciągu miesiąca PiS zyskał 3 punkty procentowe, a KO straciła jeden" - czytamy.

Czytaj więcej

Najnowszy sondaż. Rośnie poparcie dla PiS

Kolejne miejsca w sondażu zajęły Lewica (8 proc., spadek poparcia o 2 pkt. proc.) i Polska 2050 (8 proc., spadek o 1 pkt.). Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja (5 proc., bez zmian).

Z badania wynika, że 5-proc. progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL (2 proc.), Kukiz'15 (1 proc.), Agrounia (1 proc.) ani Porozumienie (0 proc.).

Na pytanie, na kogo zagłosuje, 13 proc ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 71 proc. respondentów.