Takie wyliczenia opracowała grupa monitorująca UN Watch.

UN Watch to organizacja pozarządowa z siedzibą w Genewie, której deklarowaną misją jest „monitorowanie wyników Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie własnej Karty”. Jest akredytowaną organizacją pozarządową o specjalnym statusie konsultacyjnym przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz stowarzyszoną organizacją pozarządową przy Departamencie Informacji Publicznej ONZ

Organizacja była aktywna w walce z łamaniem praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga i Darfurze i głośno sprzeciwiała się nadużyciom w reżimach takich jak Chiny, Kuba, Rosja i Wenezuela, często wykorzystując swoje możliwości do ułatwienia dysydentom i obrońcom praw człowieka  zabranie głosu.

Czytaj więcej

Izrael oburzony "nikczemną" rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ

UN Watch często krytycznie odnosi się do tego, co uważa za antyizraelskie i antysemickie nastroje podczas wydarzeń ONZ i sponsorowanych przez ONZ.

UN Watch wyliczyła, że Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło w ubiegłym roku 15 "antyizraelskich" rezolucji, w porównaniu z 13 rezolucjami krytykującymi inne kraje.

Rosja była przedmiotem sześciu rezolucji potępiających jej inwazję na Ukrainę. Korei Północnej, Afganistanu, Mjanmy, Syrii, Iranu i Stanów Zjednoczonych dotyczyło po jednej rezolucji.

Z kolei Arabia Saudyjska, Chiny, Liban, Turcja, Wenezuela i Katar, które mają słabe wyniki w zakresie praw człowieka lub były zaangażowane w konflikty regionalne, nie zostały dotknięte żadnymi krytykującymi je rezolucjami.

W ostatniej "antyizraelskiej" ZO ONZ zatwierdziło wezwanie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości do oceny prawnych aspektów aneksji przez Izrael Zachodniego Brzegu.