Czy w związku z incydentem w Przewodowie, rynki finansowe spoglądają teraz na Polskę, jak na kraj ogarnięty wojną?

Ocena Polski i jej perspektyw gospodarczych jest wciąż stabilna i bardzo wysoka. Wszystkie agencje ratingowe potwierdzają naszą pozycję. Incydent w Przewodowie nie wpłynął na ocenę rentowności polskich obligacji, która utrzymuje się na dość dobrym poziomie. Z pewnym optymizmem patrzymy na przyszłość, także z tego powodu, że nasze potrzeby pożyczkowe na ten rok zamknęliśmy już w sierpniu. Dla wysokości kursu złotego i innych parametrów makroekonomicznych jest to sytuacja neutralna. Incydent nie spowodował żadnej negatywnej reakcji ze strony rynków.

Czytaj więcej

Czarzasty: Komisja Europejska jest nie fair. Na każdego Ukraińca w Polsce powinna dawać nam 500 euro miesięcznie

A czy incydent będzie miał wpływ na relacje Polski z UE, m. in. w zakresie KPO?

Cały czas jesteśmy w sytuacji podwyższonego ryzyka. Wydajemy rekordowe środki na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Na ten cel przeznaczamy 3 proc. z budżetu, a także dodatkowe środki z funduszu, który pozwala nam na zakup sprzętu wojskowego i zwiększenie liczebność polskich sił zbrojnych. Mówimy tu o środkach rzędu 4,2-4,3 proc. PKB w kolejnych latach. Zaangażowaliśmy również duże środki na pomoc dla ukraińskich uchodźców i jesteśmy gotowi pomagać dalej. Z całą pewnością wpływa to na postrzeganie Polski na świecie i zdolność do rozmów z KE. Dzisiaj po stronie KE leży protokół ustaleń operacyjnych i spowodowanie, żeby wrócił do nas zaakceptowany. Po to, żebyśmy mogli domknąć kamienie milowe i złożyć pierwszy wniosek o płatność.

Jeżeli KPO zostanie odblokowane, to cięcia o których mówi rząd będą odwołane?

Nie, ostrożna polityka fiskalna jest dzisiaj koniecznością, i czymś co pozwala nam na stabilne planowanie kosztów związanych z obsługą zadłużenia. Pozwala nam także na inne wydatki, które są znakiem rozpoznawczym naszej polityki, np. te przeznaczane na rodzinę. Warto przypomnieć, że jak obejmowaliśmy władzę to wydatki na rodzinę były jednymi z najniższych w UE - teraz są jednymi z najwyższych.

Czy realne jest wycofanie się z budowy CPK?

Nie jest - nie ma takiego planu. CPK to projekt cywilizacyjny, który podniesie poziom konkurencyjności Polski w Europie. Projekt jest konieczny, ponieważ nasze obecne lotnisko - Okęcie - znajduje się w mieście i nie ma szansy na dalszy rozwój.

Czy planowane są zmiany w programie 500 plus?

Nie ma takich planów. 500 plus jest programem na który każdego roku wydajemy około 40 miliardów złotych. Świadczenie przyniosło swoje efekty w zakresie likwidacji ubóstwa dzięki potężnemu transferowi pieniężnemu. Zakładam, że po szoku gospodarczym wywołanym wojną uda nam się szybko odbudować zdolność gospodarki do wyjścia z kryzysu. Fundamenty polskiej gospodarki są całkowicie zdrowe, problemy wynikają z czynników zewnętrznych.

Czy w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się wzrostu bezrobocia?

Nie przewiduję radykalnych zmian w tym zakresie. To, że cały czas utrzymujemy bezrobocie na tak niskim poziomie jest wielkim sukcesem naszego rządu. Ponadto, perspektywy dla młodych ludzi, są dużo bardziej stabilne w Polsce, niż w innych państwach europejskich.

Jaki jest długoterminowy plan na zwalczanie inflacji?

Cały czas taki sam, czyli restrykcyjna polityka banku centralnego i RPP, która oznacza podwyższenie kosztu pieniądza i wyższe stopy procentowe. A z drugiej strony ostrożna polityka fiskalna i oglądanie złotówki z każdej strony. Będziemy także udzielać wsparcia osobom, które potrzebują pomocy, np. posiadaczom kredytów hipotecznych i osobom kupującym węgiel na zimę. Celowana pomoc państwa jest niezbędna do tego, żeby inflacja nie niosła ze sobą kosztów społecznych dla grup, które najmocniej odczuwają jej skutki. Jednocześnie będziemy obserwować sytuację zewnętrzną i wyciągać z niej wnioski. Jeśli nic nadzwyczajnego nie stanie się w następnych miesiącach, to można założyć, że inflacja w następnym roku będzie wyraźnie niższa.

Do kiedy będzie obowiązywać tarcza antyinflacyjna?

Pakiet w postaci VAT-u i akcyzy jest ustawowo zagwarantowany do końca tego roku. Przedstawimy modyfikację tego pakietu i wprowadzimy go pierwszego stycznia.

A kiedy przedstawicie tę modyfikację?

W przeciągu najbliższych tygodni.

Czytaj więcej

Marek Belka: W Polsce będzie jeszcze drożej

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w podatku Belki? Kiedy wejdą w życie?

Mam pomysł, żeby podatek stał się bardziej progresywny, a jednocześnie neutralne budżetowo. Projekt konsultujemy z bankami i Giełdą Papierów Wartościowych. Nie ma jeszcze inicjatywy legislacyjnej. Na razie prowadzimy otwarty dialog by wypracować wspólne rozwiązanie.

Byłby pan gotów głosować wspólnie z opozycją za ustawą, która miałaby na celu odblokowanie KPO, ale bez waszego koalicjanta - Solidarnej Polski?

To nie jest kwestia zmiany jednej ustawy, tylko kilku. Jestem głosować za tymi zmianami, bo dzisiaj kwestią strategiczną dla Polski i wzmacniającą naszą suwerenność jest uzyskanie środków na inwestycje publiczne.

współpraca Karol Ikonowicz