Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opracowuje przepisy i normy dla lotnictwa cywilnego. Kraje na całym świecie przestrzegają dyrektyw ICAO, aby zapewnić bezpieczny i uporządkowany rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego. 41. sesja Zgromadzenia ICAO, która rozpocznie się 27 września i potrwa do 7 października br. w Montrealu w Kanadzie, będzie największym wydarzeniem organizowanym przez ICAO od wybuchu pandemii COVID-19. Spotkanie będzie miało symboliczne znaczenie dla wsparcia odbudowy sektora lotniczego oraz współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami międzynarodowej branży lotniczej. Apelujemy do ICAO o odnowienie więzi z Tajwanem we wspólnych działaniach na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest niezakłócona przestrzeń powietrzna.

Ponowne zjednoczenie świata i umożliwienie Tajwanowi merytorycznego udziału

ICAO, forum pobudzające rozwój lotnictwa, jest miejscem, gdzie władze lotnictwa cywilnego omawiają kwestie związane z: bezpieczeństwem w ruchu lotniczym, służbami żeglugi powietrznej, ochroną lotnictwa cywilnego, ochroną środowiska oraz kwestie ekonomiczne transportu lotniczego. Wszystkie te zagadnienia mają wpływ na rozwój sektora lotnictwa cywilnego w każdym kraju. Ponieważ światowa branża lotnicza w szczególności ucierpiała w wyniku wybuchu pandemii, współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz zdrowia pasażerów i bezpiecznego podróżowania jest ważniejsza niż kiedykolwiek dotąd. Żaden organ lotnictwa cywilnego nie powinien być wykluczony. ICAO zorganizuje 41. sesję Zgromadzenia, której celem jest „ponowne połączenie świata”. Włączenie Tajwanu w działania ICAO pomogłoby światu osiągnąć ten cel.

Tajwański Rejon Informacji Powietrznej (Taipei FIR) jest częścią sieci ICAO składającej się z ponad 300 takich rejonów (FIR). Tajwańska Administracja Lotnictwa Cywilnego (Taiwan CAA) jest jedynym podmiotem nadzorującym i odpowiedzialnym za bezpieczne zarządzanie ruchem lotniczym w Taipei FIR. Oferuje szeroki zakres usług informacyjnych i optymalizuje trasy lotnicze, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawną obsługę wszystkich samolotów i pasażerów przylatujących, odlatujących i korzystających z tranzytu przez Taipei FIR. Funkcjonowanie Taipei FIR zostało zakłócone przez ostatnie działania Chin. W sierpniu 2022 r. Chiny przeprowadziły jednostronne ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu bez wcześniejszego powiadomienia. Wpłynęło to na międzynarodowe trasy lotnicze i zagroziło bezpieczeństwu lotnictwa w Taipei FIR i sąsiednich rejonach. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i zmniejszyć obawy dotyczące bezpieczeństwa, Taiwan CAA musiał szybko opracować plan działania i utrzymać kontrolę nad ruchem lotniczym, uwzględniając wiele zagranicznych jednostek odlatujących, przylatujących lub przelatujących przez Taipei FIR. Sytuacja ta obciążyła linie lotnicze dodatkowymi kosztami ze względu na konieczność wydłużenia tras oraz znacznie zwiększone nieprzewidziane ryzyko. Zarówno z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, jak i bezpieczeństwem, ICAO powinna pozwolić Taiwan CAA na udział w ICAO, tak aby administracja mogła kontaktować się z innymi FIR oraz przekazywać i pozyskiwać na czas informacje za pośrednictwem ICAO.

Dzielenie się przez Tajwan doświadczeniem w ruchu lotniczym na rzecz osiągnięcia celu ICAO, jakim jest szczelna sieć lotnictwa

Pomimo poważnych problemów wywołanych przez pandemię w ciągu ostatnich dwóch lat, Taiwan CAA dołożył wszelkich starań, aby utrzymać dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa w Taipei FIR. Starannie przestrzegał odpowiednich restrykcji antypandemicznych oraz norm i zalecanych metod postępowania ICAO. Dzięki wspólnym wysiłkom interesariuszy lotnictwa cywilnego i rządu, tajwańscy przewoźnicy byli jednymi z niewielu na świecie, którzy utrzymali rentowność i nie zmniejszyli zatrudnienia. Ponadto, według statystyk Airports Council International za lata 2020 i 2021, międzynarodowy port lotniczy Taiwan Taoyuan, największy na Tajwanie, był czwartym najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie pod względem międzynarodowych ładunków lotniczych.

Postęp techniczny przyczynił się do bezprecedensowego rozwoju i zmianw lotnictwie. Jednym z takich przykładów są drony, ponieważ ich różnorodne zastosowanie stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego i operacji na lotniskach. ICAO modyfikuje i wprowadza przepisyw regulacjach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Pomimo braku dostępu do informacji ICAO, tajwański CAA przyjął w odpowiednim czasie mechanizmy zarządzania, aby utrzymać bezpieczeństwo lotnicze w Taipei FIR, jednocześnie wspierając rozwój branż związanych z dronami. Z dniem 31 marca 2020 r. weszła w życie na Tajwanie ustawa o lotnictwie, do której dodano przepisy dotyczące dronów. W tym samym czasie w sieci pojawił się system aplikacji internetowych Drone Operations Management Information System. Ponadto, aby zachować bezpieczeństwo operacji na lotnisku i namierzenia nielegalnej działalność dronów, tajwański CAA uruchomił systemy obrony przed dronami na różnych lotniskach. Tajwański CAA rozpoczął również planowanie systemu automatyzacji kontroli ruchu lotniczego nowej generacji, aby zagwarantować, że jego system zarządzania ruchem lotniczym spełnia przyszłe potrzeby operacyjne dla Taipei FIR. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności nawigacji międzynarodowej i w regionie. Tajwan jest chętny do dzielenia się z innymi krajami swoim doświadczeniem w dziedzinie lotnictwa i na wymianę doświadczeń w celu poprawy bezpieczeństwa.

Apelując do społeczności międzynarodowej o wsparcie udziału Tajwanu w ICAO

Apele Tajwanu o włączenie do ICAO są coraz częściej uznawane przez społeczność międzynarodową. Jako ważny interesariusz w międzynarodowej społeczności lotniczej Tajwan ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Udział w ICAO pozwoliłoby Tajwanowi, wraz ze wszystkimi krajami, przyczynić się do dalszego rozwoju światowego lotnictwa i dobrobytu całej ludzkości.

Tajwański CAA od wielu lat utrzymuje najwyższe standardy obsługi i bezpieczeństwa w Taipei FIR. Dokłada wszelkich starań aby przestrzegać również norm i zalecanych metod postępowania ICAO. Tematem tegorocznego Zgromadzenia ICAO jest „ponowne połączenie świata”, aby promować globalne odrodzenie lotnictwa. Nadszedł czas, aby ICAO ponownie nawiązało kontakt z Tajwanem w celu wniesienia dalszego wkładu na rzecz międzynarodowego lotnictwa cywilnego, tajwański CAA pragnie dzielić się swoimi doświadczeniami i uczestniczyć w 41. Zgromadzeniu ICAO w sposób znaczący i profesjonalny, aby wspierać świat w osiąganiu celu ICAO dotyczącego niezakłóconej przestrzeni powietrznej dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Wang Kwo-tsai

Minister Transportu i Komunikacji

Republika Chińska (Tajwan)