Zakaz tranzytu niektórych towarów do obwodu kaliningradzkiego z regionów Rosji dotyczy towarów objętych sankcjami, co oznacza, że zakaz przewozu obejmuje 40-50 proc. towarów, które koleją były przewożone z Rosji do Kaliningradu. Były to m.in. wyroby stalowe, materiały budowlane czy cement, węgiel i zaawansowana technologia.

Czytaj więcej

Gubernator obwodu kaliningradzkiego: Litewski zakaz tranzytu nielegalny

W ocenie Kremla podjęta przez władze Litwy decyzja jest nielegalna. - Ta decyzja jest naprawdę bezprecedensowa, jest naruszeniem wszystkich zasad. Rozumiemy, że jest to związane z odpowiednią decyzją Unii Europejskiej o rozszerzeniu sankcji na tranzyt. Uważamy to również za nielegalne - powiedział w poniedziałek rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Sytuacja w tym względzie jest więcej niż poważna i wymaga bardzo głębokiej analizy, zanim będzie można sformułować jakiekolwiek środki i podjąć jakiekolwiek decyzje. Ta dogłębna analiza zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych dni - zapowiedział.

Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow poinformował, że wysłał już do Moskwy swoje propozycje odpowiedzi na decyzję Litwy.

- Teraz z pewnością trzeba zebrać punkty widzenia różnych urzędów, odbędą się spotkania międzyresortowe w tej sprawie, aby wypracować jednolite stanowisko - powiedział Pieskow.