Informacji na temat wsparcia fundacji Tadeusza Rydzyka udzieliło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiadając na pytania senatora KO Krzysztofa Brejzy.

Z informacji ministerstwa wynika, że wsparcie otrzymały trzy fundacje, które wypełniły przepis zawarty w ustawie z 15 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Było ono dostępne dla tych firm, które obniżyły pensje pracownikom o 20 proc. maksymalnie na pół roku.

"Pomoc w ramach jednej z pierwszych tarcz antykryzysowych polegała na wsparciu połowy wypłacanych pensji do poziomu średniego wynagrodzenia" - wyjaśnia Press.pl.

Największe wsparcie otrzymała BONUM sp. z o.o. - w kwocie 539 tys. 813,94 zł, wypłaconych w lipcu 2020. Fundacji Lux Veritas  wypłacono w maju 335 tys. 669,25 zł, a Nasza Przyszłość sp. z o.o. w maju otrzymała 27 667,77 zł.

Senator KO Krzysztof Brejza, który opublikował odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w mediach społecznościowych, skierował do wszystkich ministerstw pytania o dotacje dla firm Tadeusza Rydzyka.

Jak podkreśla, szczególnie bulwersujący jest fakt, że podczas trwania pandemii Fundacja Lux Veritas otrzymała 420 tys. zł od Ministerstwa Zdrowia.

Zarówno MON, jak i MSZ nie szczędziły grosza fundacji ojca Rydzyka także w poprzednich latach. W 2016 resort obrony zapłacił Lux Veritatis 102 tys. zł za emisję w TV Trwam spotów reklamujących szczyt NATO w Warszawie. Od 2016 r. MSZ dotował fundację w ramach różnych projektów łączną kwotą ponad 625 tys. zł - wymienia Onet.