Za przyjęciem uchwały głosowało 51 senatorów, 45 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Zdaniem senatorów, planowana planowana przez rząd nowa opłata medialna spowoduje potężne osłabienie mediów niezależnych, zarówno lokalnych, jak i regionalnych.

Jednocześnie proponowany podatek wzmocni uprzywilejowaną pozycję mediów państwowych, wspieranych środkami z budżetu państwa.

„To kolejny – po przejęciu przez państwową spółkę paliwową niezależnego koncernu prasowego – element procesu niszczenia wolnych mediów i podporządkowywania ich bieżącym interesom władzy. Jest to sprzeczne z polską racją stanu i interesem obywateli, których prawem jest dostęp do zróżnicowanych i rzetelnych źródeł wiedzy” – napisali senatorowie.

W uchwale podkreślono, że pojęcie wolności jest w naszym kraju jednoznacznie utożsamiane z prawem do wolności słowa. 

Senatorowie wyrazili poparcie dla protestu wydawców i dziennikarzy „Media bez wyboru”. "Nie ma i nie będzie zgody Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, popartego przez znaczącą część społeczeństwa obywatelskiego, na ograniczanie wolności słowa i powiększenie dystansu do rodziny państw demokratycznych" - przekazano w uchwale.

Wynik głosowania w Senacie skomentował były marszałek Stanisław Karczewski. "Przyjęcie przez Senat "uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów" to wstyd, hańba i wychodzenie przed szereg. Debata nad nieistniejącym projektem. A media w Polsce jeszcze nigdy nie były tak wolne i pluralistyczne jak obecnie" - napisał.