O dymisji Janusza Kowalskiego, wiceministra aktywów państwowych, poinformował w sobotę rano wicepremier Jacek Sasin. - Na moim biurku leży już podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego dymisja ministra (Janusza) Kowalskiego, także jeszcze dzisiaj pan minister tę dymisję otrzyma - powiedział minister aktywów państwowych.

Dowiedz się więcej: Sasin: Premier podpisał dymisję wiceministra Kowalskiego

Wicepremier nie chciał tłumaczyć powodów dymisji wiceministra. - Ale myślę, że nie jest dla nikogo tajemnicą, że jest tutaj duża różnica poglądów pomiędzy większością rządu - zauważył, wskazując w szczególności kwestię polityki energetycznej.

„Negatywnie oceniamy odwołanie rekomendowanego przez Solidarną Polskę na stanowisko wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego. Nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dzieje się to zaraz po sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski wobec uchwał Rady Ministrów związanych z przyjęciem ustaleń szczytu Rady Europejskiej z grudnia 2020 r. oraz «Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.».” - czytamy w wydanym po południu oświadczeniu prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski, partii Kowalskiego.

Solidarna Polska podkreśliła, że „konsekwentnie zwraca uwagę na negatywne konsekwencje decyzji podjętych na szczytach Rady Europejskiej w latach 2019-2020 przez premiera Mateusza Morawieckiego”. „Nie zgadzamy się na niezwykle kosztowną dla polskiej gospodarki transformację energetyczną i rezygnację z węgla, który jest ważnym źródłem naszej suwerenności energetycznej. Zaostrzenie redukcji emisji dwutlenku węgla uważamy za niezgodne z interesami gospodarczymi państwa. Nie ma też naszej zgody na łączenie budżetu UE z kryteriami ideologicznymi. Wszystkie te decyzje prowadzą do obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki i pogorszenia poziomu życia Polaków” - czytamy w komunikacie.

„Obserwujemy negatywne konsekwencje decyzji podjętych na forum unijnym przez premiera Mateusza Morawieckiego. To gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła dla milionów Polaków. Ale pojawiają się inne zagrożenia. Zwiększa się niebezpieczeństwo ponownego uzależnienia naszego kraju od rosyjskiego gazu oraz konieczność zwiększenie importu energii elektrycznej z zagranicy” - dodaje prezydium partii Zbigniewa Ziobry.

„Wiceminister Janusz Kowalski był konsekwentnym krytykiem ustaleń podjętych w Brukseli i dlatego jest odwoływany ze swojej funkcji wbrew umowie koalicyjnej. Mamy nadzieję, że decyzja  o jego odwołaniu będzie przedmiotem rozmów liderów Zjednoczonej Prawicy podczas Rady Koalicyjnej” - kończy swoje oświadczenie prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski.