Dziś 13 z 17 członków rady Medycznej przy premierze Morawieckim złożyło dymisję. Swoją decyzję uzasadnili przede wszystkim tym, że nie mieli żadnego wpływu na poczynania rządu w sprawie walki z koronawirusem, a rady specjalistów, powołanych do wspomagania walki z pandemią, były ignorowane.

Czytaj więcej

Członkowie Rady Medycznej przy premierze podają się do dymisji

W reakcji na decyzję 13 ekspertów rząd wydał komunikat, w którym zapewnia, że "głos Rady Medycznej działającej od listopada 2020 roku, a także porady i sugestie ekspertów z innych dziedzin są merytorycznym wsparciem dla decyzji Rady Ministrów i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego".

"Trzeba jednak podkreślić, że opinie poszczególnych gremiów były często odmienne. Pokazywano w ten sposób wiele dróg na radzenie sobie z pandemią oraz jej skutkami społeczno-gospodarczymi" - czytamy dalej.

CIR podkreśla, że podejmowanie decyzji na podstawie opinii ekspertów jest rolą rządu.

W komunikacie zapowiedziano także zmianę formuły gremium. Zadanie jej wypracowania zostało przekazane przez premiera ministrowi zdrowia.