Wielkim zaszczytem jest dla mnie bycie Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Gruzji w Polsce. 7 grudnia 2021 r. miałem okazję złożyć listy uwierzytelniające Prezydentowi RP JE Panu Andrzejowi Dudzie.

Celem mojej odpowiedzialnej misji jest umacnianie i dalszy rozwój przyjaznych stosunków nawiązanych między naszymi krajami.

Przyjaźń Gruzji i Polski ma swoje korzenie w odległej przeszłości. Ciągła walka o wolność i niepodległość zawsze łączyła nasze narody. Nasza wspólna przeszłość, a także istnienie wspólnych wizji i wartości zrodziły wielu wspólnych bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Wśród nich na uwagę zasługują gruzińscy oficerowie Wojska Polskiego, którzy poświęcili swoje życie za Rzeczpospolitą podczas powstania warszawskiego 1944 r. A także po odzyskaniu przez Gruzję niepodległości szczególnie doceniane jest, w ważnym dla naszego kraju momencie, nieocenione wsparcie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które na zawsze pozostanie w pamięci naszego narodu!

Cieszymy się z poparcia naszych aspiracji

W 2019 r. wspólnie świętowaliśmy 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Gruzją a Polską. Po wyzwoleniu od Imperium Rosyjskiego i uzyskaniu niepodległości przez Gruzję i Polskę państwa te nawiązały stosunki na szeroką skalę. O przyjaźni i współpracy między naszymi krajami świadczy również fakt, że w latach 1920–1921 w Warszawie funkcjonowało już przedstawicielstwo Demokratycznej Republiki Gruzji.

Gruzja konsekwentnie podtrzymuje swoje aspiracje do przyłączenia się do struktur europejskich i euroatlantyckich. Dziś Gruzja i sojusz NATO ściśle współpracują. Przez lata ponad 15000 gruzińskich żołnierzy służyło i walczyło u boku sojuszników USA i NATO w różnych misjach i krajach. Gruzja dysponuje wszystkimi praktycznymi narzędziami, by wstąpić do sojuszu. Członkostwo w NATO, popierane przez zdecydowaną większość ludności, jest kwestią priorytetową dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kraju. Każde państwo ma suwerenne prawo wyboru własnego kursu polityki zagranicznej i na tej zasadzie opiera się proces integracji Gruzji z sojuszem NATO.

Na szóstym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli 15 grudnia 2021 r. przywódcy państw potwierdzili swoje zdecydowane poparcie dla suwerenności krajów partnerskich i ich integralności terytorialnej w obrębie granic uznanych na szczeblu międzynarodowym. Z zadowoleniem przyjęli wysiłki UE i jej aktywne zaangażowanie w pokojowe rozwiązywanie nadal istniejących konfliktów w regionie PW. Ważne jest, że deklaracja polityczna przyjęta na szczycie wyraża poparcie dla priorytetowych kwestii Gruzji. Z zadowoleniem przyjęto starania „Stowarzyszonego Tria" o pogłębienie współpracy z UE, zmierzające do ustanowienia ścisłej koordynacji w tym procesie, w tym wdrażania umów stowarzyszeniowych oraz intensyfikacji współpracy w ramach PW. Kolejnym ważnym celem „Stowarzyszonego Tria" jest stopniowa integracja z jednolitym rynkiem UE, co prowadzi do maksymalnej harmonizacji współpracy sektorowej z UE i stopniowego zwiększania skali korzystania z tzw. czterech swobód.

Dziękujemy Polsce i Polakom

Z satysfakcją pragnę zauważyć, że dziś Gruzja i Polska ściśle ze sobą współpracują zarówno w formacie dwustronnym, jak i wielostronnym, a stosunki między tymi dwoma krajami osiągnęły w ostatnich latach wysoki poziom. Licznie odbywają się wizyty wysokiego i najwyższego szczebla. Polska zdecydowanie popiera integralność terytorialną i suwerenność Gruzji w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej, a także integrację naszego kraju ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Rządowi Polski za pomoc w repatriacji z Polski obywateli gruzińskich oraz przekazanie Gruzji 0,5 mln dawek szczepionek firmy Pfizer w tym trudnym czasie wywołanym światową pandemią.

Intensywna jest również współpraca między krajami na poziomie władz ustawodawczych i wykonawczych – w parlamentach obu krajów działają grupy przyjaźni i powołane jest Gruzińsko-Polskie Zgromadzenie Parlamentarne. W tym miejscu chciałbym podkreślić fakt, że parlamenty Gruzji i Polski mają jedną z największych grup bilateralnych.

Ponadto, współpraca między regionami rozwija się z dużą intensywnością, dziś zaprzyjaźnionych jest ponad 40 miast i regionów. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca w dziedzinie turystyki. Turystyka to wiodący i dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki Gruzji, z potencjałem do dalszego wzrostu. Nasz kraj jest w ostatnich latach jednym z najbardziej pożądanych i interesujących kierunków dla polskich turystów. Do wzrostu napływu turystów przyczynia się również wysoka częstotliwość bezpośrednich regularnych lotów między miastami Gruzji i Polski.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

28 kwietnia 2022 r. nasze kraje będą świętować 30. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych. W tym dniu planowane są wspólne uroczystości. Mam nadzieję, że Dni Kultury Gruzińskiej w Polsce przybliżą miejscowej ludności zróżnicowaną kulturę naszego kraju.

Korzystając z okazji, pragnę życzyć Narodowi Polskiemu szczęścia, pokoju i pomyślności na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok!

Autor jest ambasadorem Gruzji w RP

Tytuł oraz śródtytuły od redakcji