"Dziękujemy Wielkiej Brytanii i Estonii za solidarność, wsparcie polityczne i wojskowe!" - oświadczył Soloch w mediach społecznościowych.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że zgodnie z postanowieniem prezydenta, uwzględniającym wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, "w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji wojskowej reagowania kryzysowego prowadzonej w strefie nadgranicznej z Republiką Białorusi", na terytorium RP od 2 grudnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. przebywać będzie komponent Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponent Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej.

Czytaj więcej

Granica z Białorusią. Minister: Niedopuszczalne, gdyby jeszcze dziennikarze zbliżali się do żołnierzy

Komponent brytyjski ma liczyć do 155 żołnierzy i członków personelu cywilnego "wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi" oraz do 55 pojazdów. Komponent estoński ma liczyć do 150 żołnierzy i członków personelu cywilnego oraz do 60 pojazdów.

Siły te mają realizować zadania "związane ze wsparciem inżynieryjnym i rozpoznawczym" - przekazało BBN.

Czytaj więcej

Siemoniak: Minister może teraz wprowadzać stan wyjątkowy rozporządzeniem

Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ok. 38 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w październiku.

Do połowy 2022 roku na odcinku granicy z Białorusią ma powstać stalowa zapora, wyposażona w urządzenia elektroniczne - czujniki ruchu i kamery.

Na terenie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim zakończyło się obowiązywanie stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z presją migracyjną z Białorusi. Odrzucając poprawki Senatu Sejm uchwalił, a prezydent Andrzej Duda podpisał, nowelizację ustawy o ochronie granic. Na mocy nowelizacji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wydał rozporządzenie wprowadzające do 1 marca 2022 r. zakaz przebywania na terenach objętych dotychczas stanem wyjątkowym. Wyjątek dotyczy m.in. mieszkańców. Komendant Straży Granicznej będzie mógł zezwolić na przebywanie na omawianym terenie innych osób, w tym dziennikarzy.