Jak zaznacza "Echo Gorzowa", w prezentowanym od kilku dni porządku obrad nie było punktu dotyczącego diet radnych, a odpowiedni projekt uchwały pojawił się w trakcie sesji Rady Miasta. Za przyjęciem projektu w sprawie diet był 17 radnych, przeciw było 7 z Koalicji Obywatelskiej.

"Podwyżki stały się możliwe dzięki nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe" - czytamy.

Z danych podanych przez "Echo Gorzowa" wynika, że dieta przewodniczącego Rady wzrośnie do 4 294,61 zł (o 60 proc.), wiceprzewodniczącego - do 4 115,67 zł (64 proc.).

Czytaj więcej

Sondaż: Dwie trzecie Polaków nie chce podwyżek dla polityków

Przewodniczący komisji otrzyma teraz 3 936,72 zł (o 69 proc. więcej), wiceprzewodniczący - 3 668,31 zł (wzrost o 78 proc.).

Diety radnych wzrosną o 85 proc. do 3 489,37 zł.

Według ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658).