Platforma Obywatelska powstała w 2001 roku - w tamtym czasie była ugrupowaniem skupiającym głównie polityków konserwatywno-liberalnych. W pierwszych latach swojego istnienia postrzegana była jako ugrupowanie centroprawicowe.

W ostatnich latach - już w opozycji - partia wyraźnie przesunęła się na lewo tworząc Koalicję Obywatelską w skład której wchodzi liberalna Nowoczesna oraz lewicowa Inicjatywa Polska i Zieloni.

Późną wiosną 2021 roku z Platformy Obywatelskiej usunięci zostali politycy uważani za przedstawicieli jej konserwatywnego skrzydła - posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski.

Czytaj więcej

Ireneusz Raś, Paweł Zalewski
Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski wyrzuceni z PO

Na początku lipca 2021 roku na czele Platformy stanął ponownie Donald Tusk. W czasie niedawnej konwencji partyjnej PO w Płońsku Tusk podkreślał, że członkowie Platformy "w większości są katolikami" i że partia nie chce walczyć z katolikami, co stanowiło nawiązanie do słów posła Sławomira Nitrasa, który w trakcie spotkania z młodzieżą "Campus Polska Przyszłości" mówił o "opiłowywaniu katolików z przywilejów".

Tusk mówił też, że "kiedy pada słowo terytorium, państwo polskie, to trzymają kciuki za swoją Straż Graniczną i swoich żołnierzy", co stanowiło z kolei zdystansowanie się od głosów krytycznych wobec działań wojska i Straży Granicznej na granicy z Białorusią w związku m.in. z koczowaniem grupy uchodźców w rejonie Usnarza Górnego oraz ze zwiększoną liczbą prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Przemówienie Tuska w Płońsku odebrane zostało jak próba powrotu do centroprawicowych korzeni Platformy Obywatelskiej.

27,4 proc.

Taki odsetek badanych uważa PO za formację lewicową

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jaką partią - ich zdaniem - jest obecnie Platforma Obywatelska.

Autopromocja
PARKIET CHALLENGE - GRA GIEŁDOWA

Zainwestuj wirtualne 15 000 zł i wygraj atrakcyjne nagrody

Dołącz do gry

7,1 proc. respondentów odpowiedziało, że PO jest dziś partią prawicową.

8,4 proc. ankietowanych uważa Platformę za centroprawicę.

Łącznie za formację o charakterze prawicowym uważa PO 15,5 proc. badanych.

Zdaniem 14,9 proc. respondentów PO jest formacją centrową.

Za formację centrolewicową uważa Platformę 12,7 proc. badanych.

14,7 proc. respondentów wskazało, że PO jest formacją lewicową.

Łącznie za formację o charakterze lewicowym uważa Platformę 27,4 proc. badanych.

22,7 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie określić jaką partią jest Platforma.

19,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- PO jako partię centrową zdecydowanie częściej postrzegają mężczyźni (20%) niż kobiety (11%). Odsetek osób, które ugrupowanie Donalda Tuska uważają za partię centrum rośnie wraz z wiekiem respondentów (co dziesiąta osoba do 24 roku życia, 17% respondentów powyżej 50 lat). Największa opozycyjna partia uważana jest za partię o charakterze centrowym w opinii co piątej osoby o dochodach przekraczających 5000 zł i nieco wyższy odsetek (21%) mieszkańców największych miast - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.09-22.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.