W materiale prasowym Wiktora Ferfeckiego pt. „Ekstra umowy u Ziobry”, opublikowanym na stronie A4 dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 22 lipca 2021 roku, podano nieprawdziwe informacje, że w Ministerstwie Sprawiedliwości doszło do nieprawidłowości przy zatrudnieniu ekspertów w 2020 roku - rzekomo ich zarobkom nie towarzyszą odpowiednie kwalifikacje, a także zatrudniani są „swoi”. Podano też informację nieprawdziwą, że eksperci zarabiają nawet 16 tys. zł brutto oraz nieścisłą, że żaden z nich nie został zatrudniony w drodze konkurencyjnego naboru.

Oświadczam, że przy zatrudnieniu ekspertów nie doszło do nieprawidłowości. Powodem ich zatrudnienia były wyłącznie - zweryfikowane i adekwatne do oferowanych zarobków - wysokie kwalifikacje, nigdy znajomości czy powiązania rodzinne lub partyjne.

Nadto wynagrodzenie 16 tys. zł brutto dotyczyło tylko jednego eksperta - specjalisty IT, a przepisy nie wymagają przeprowadzenia konkurencyjnego naboru.

Ministerstwo Sprawiedliwości

reprezentowane przez

Ministra Sprawiedliwości

Zbigniewa Ziobro