"Lex TVN", czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma ograniczyć prawo do posiadania udziałów w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przyjęcie nowelizacji zmusiłoby większościowego udziałowca TVN, amerykański koncern medialny Discovery, do sprzedaży większościowego pakietu akcji w TVN.

Obecnie Discovery zarządza TVN pośrednio, poprzez spółkę Polish Television Holding BV zarejestrowaną w Holandii, a więc na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po nowelizacji ustawy w wersji proponowanej przez wnioskodawców takie rozwiązanie byłoby niezgodne z prawem.

- Doprecyzowujemy jedynie, że jako kapitał zagraniczny należy traktować kapitał zagraniczny każdego rodzaju. Podobne regulacje obowiązują we wszystkich krajach UE, w niektórych bardziej restrykcyjne niż w Polsce - mówił w Sejmie o tzw. lex TVN Fogiel.

- Również prawo amerykańskie przewiduje takie limity - 20 proc. dla bezpośrednich właścicieli zagranicznych, 25 proc. dla właścicieli zagranicznych inwestujących (w media) poprzez inne podmioty - zauważył Fogiel.

Poseł PiS dodał, że w tym kontekście "polska regulacja jest znacznie bardziej prorynkowa niż ta w USA" (nowelizacja zakazuje firmie spoza UE posiadania pakietu większościowego).