Z sondażu wynika, że 43 proc. respondentów opowiedziałoby się za oderwaniem od Zjednoczonego Królestwa, 49 proc. zagłosowałoby za pozostaniem, a 8 proc. nie wie jak by zagłosowało.

Jednocześnie 51 proc. respondentów uważa, że w ciągu 25 lat Irlandia Północna przestanie być częścią Zjednoczonego Królestwa. Według 37 proc. ankietowanych za 25 lat nadal nim będzie.

Zgodnie z postanowieniami tzw. porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które zakończyło konflikt wewnętrzny w Irlandii Północnej między irlandzkimi katolikami, chcącymi zjednoczenia kraju z Irlandią i protestantami opowiadającymi się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie, brytyjski rząd może rozpisać referendum ws. przyszłości Irlandii Północnej, jeśli opcja oderwania się Irlandii Płn. od Zjednoczonego Królestwa będzie wydawać się realna.

We wtorek Boris Johnson mówił w BBC, że - patrząc na sondaże - nie spodziewa się, aby do takiej sytuacji doszło w najbliższym czasie.

Sondaż Lucid Talk przeprowadzono na grupie 2 845 mieszkańców Irlandii Płn. między 5 a 7 kwietnia. Margines błędu statystycznego wynosi 2,5 punktu procentowego.