Rosyjska Federalna służba komorników sądowych (FSSP) poinformowała, że aż 1,3 miliona obywateli objęto zakazem opuszczenia kraju z powodu długów. Chodzi przeważnie o długi przez firmami udzielającymi pożyczek oraz bankami. Średnia kwota takiej pożyczki w Rosji wynosi obecnie około 380 tys. rubli (równowartość 20 tys. złotych).

Z wyjazdem za granicę problem mają jednak nie tylko dłużnicy banków. Według FSSP we wrześniu na liście osób objętych zakazem opuszczenia kraju znajdowało się 2,8 mln Rosjan. Chodzi o osób, którzy zalegają m.in.  z alimentami oraz z opłatą mandatów.

Co ciekawe, w ciągu roku liczba dłużników z zakazem wyjazdu w Rosji zwiększyła się o ponad milion.