W 2017 r. tajwański sąd konstytucyjny orzekł, że pary jednopłciowe mają prawo do legalnego zawarcia małżeństwa. Parlament niemal w ostatniej chwili dochował narzuconego terminu dwóch lat na zmiany w prawie - musiały one być wprowadzone do 24 maja br.

Parlamentarzyści debatowali nad trzema różnymi projektami ustaw, legalizującymi związki osób tej samej płci. Ostatecznie uchwalony został ten, uznawany za najbardziej postępowy.

Dwa inne projekty ustaw, przedstawione przez konserwatywnych parlamentarzystów, zakładały wprowadzenie „związków rodzinnych tej samej płci” lub „związków jednopłciowych”, a nie „małżeństw”.

Przed budynkiem parlamentu uchwalenie ustawy z zadowoleniem przyjęły setki zgromadzonych zwolenników praw osób LGBT.