O tym, że opozycja porozumiała się w sprawie preambuły, jaką zamierza dodać do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, przyjętej przez Sejm głosami PiS, Porozumienia, Lewicy, PSL i Polski 2050 (KO wstrzymała się od głosu, Konfederacja i Solidarna Polska były przeciw), mówił we wtorek w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

- Będziemy wprowadzać preambułę do tego projektu ustawy, bo co do tej poprawki jest pełna zgoda, że można ją wprowadzić - zapowiedział senator.

Kwiatkowski przypomniał, że za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosował w Sejmie Jarosław Kaczyński, co - jak wyraził nadzieję - skłoni senatorów PiS do poparcia takiej poprawki.

- Ja jestem absolutnie za przyjęciem Funduszu Odbudowy. Dokona się to w Senacie 27 maja - dodał.

Czytaj także:

Szułdrzyński: Rozsądny kompromis ws. Funduszu Odbudowy

"Rzeczpospolita" poznała treść preambuły. Znajdzie się w niej m.in. deklaracja, że "jedyną drogą wyjścia z (...) kryzysu" społeczno-gospodarczego "jest solidarność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy".

"W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu" - zapisano w preambule.

Preambułą będzie też zawierać deklarację, że władze "zobowiązują się, że środki z tego Funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów".

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

"Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych" - czytamy.

Preambuła wspomina następnie o "Komitecie Monitorującym, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności". Jak czytamy w skład Komitetu wejdą "przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy".

Jeśli Senat wprowadzi zmiany do przyjętej przez Sejm ustawy, ta trafi ponownie do Sejmu, który będzie głosował nad poprawkami Senatu.