Rzeczpospolita: W piątek w Sejmie wygłosi wykład obrońca życia ks. Shenan Boquet, uznawany za postać mocno kontrowersyjną. Parlament to odpowiednie miejsce dla takich gości?

Jerzy Kwaśniewski: Zasadą demokratycznego państwa prawa jest dialog społeczny. Nie ma lepszego miejsca niż parlament do wypowiadania się w kwestiach fundamentalnych, jak prawna ochrona życia, zdrowia czy godności człowieka. Miejscami dialogu powinny być też m.in. uniwersytety i media.

Ostatnio w kilku miastach odwołano spotkania z działaczką pro-life Rebeccą Kiessling. Jej wykłady nie miały charakteru naukowego, więc uniwersytety uznały, że ich katedry to nie miejsce na takie spotkania.

Kiessling jest adwokatem wygłaszającym wykłady o prawnej ochronie życia na licznych amerykańskich uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Stanforda czy w Instytucie Technologii w Massachusetts. Pomimo znaczącej siły środowisk aborcyjnych w USA do czasu wizyty w Polsce Kiessling nie spotkała się z odwołaniem wykładu. Polska radykalna lewica zdecydowanie atakuje nasze gwarantowane konstytucyjnie wolności. Niestety, władze polskich uczelni są na te ataki podatne. Kilka dni temu proces o ochronę dóbr osobistych wygrał również blokowany w Polsce dr Paul Cameron. Środowiska LGBT przeproszą za systematyczną kampanię wymierzoną w jego renomę naukową, skutkującą kilkuletnią marginalizacją i wypchnięciem z uczelni do salek katechetycznych.

Środowiska liberalne również twierdzą, że czują się dyskryminowane. Według nich działacze pro-life prezentują tzw. mowę nienawiści.

Nazwanie obrony norm konstytucyjnych mową nienawiści to przewrotna metoda podważenia porządku ustrojowego, chroniącego takie wartości jak tożsamość małżeństwa, wolność sumienia czy wolność badań naukowych. Aby się temu przeciwstawić, należy obnażyć język manipulacji i ideologii, najlepiej poprzez otwartą debatę i dialog.