Po wystąpieniu prezydenta USA na pl. Krasińskich w Warszawie poseł Winnicki wystosował list do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie Paula Jonesa.

Winnicki przypomniał, iż "Donald Trump oznajmił, że na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń największego rażenia, jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego systemu wartości".

Poseł przypomniał, że w swojej wypowiedzi 45. prezydent USA wielokrotnie odwoływał się do Boga, m.in. stwierdzając "Naród Polski, naród amerykański, i narody Europy wciąż wołają: My chcemy Boga".

"Prezydent Trump zwrócił się także do Polaków, by wspólnie z innymi narodami przeciwstawiali się siłom, które podważają uniwersalne wartości oraz zrywają więzy kultury, wiary i tradycji. Kilkakrotnie również powołał się na autorytet świętego Kościoła Katolickiego – Jana Pawła II" – zauważa poseł Winnicki. A następnie przypomina, że od wielu lat ambasadorowie USA w Polsce, w tym Paul Jones, wyraża swoje poparcie dla tzw. Parad Równości.

"Wydarzenia te promują promujące skrajny nihilizm i libertynizm, uderzają w przywoływane przez prezydenta USA filary naszej cywilizacji tj. wiarę, w tradycję, oraz rodzinę" – twierdzi prezes Ruchu Narodowego.

Winnicki podkreśla, że idea Para Równości przesiąknięta jest marksizmem kulturowym i stoi w oczywistej sprzeczności z deklaracjami Donalda Trumpa, poczynionymi w Warszawie.

"Ich (Parad Równości - red.) organizatorem są zaś skrajne lewicowe i liberalne oraz antykatolickie siły, które podczas przemówienia wielokrotnie nazywał wrogami cywilizacji – podkreśla poseł.

I pyta czy ambasador "zamierza realizować agendę ideowo-polityczną zawartą w przemówieniu prezydenta USA z 6 lipca 2017 roku zwłaszcza w obszarach dotyczących obrony cywilizacji i rodziny, czy też wycofa się z wcześniejszych deklaracji poparcia dla tzw. Porad Równości"?

"Czy Polacy mogą liczyć na to, że w przyszłym roku ni będzie ekscelencja wyrażać aprobat dla tego rodzaju wydarzeń, wpisujących się w ofensywę marksizmu i kulturowego w naszym kraju?" – kończy swój list Robert Winnicki.

List komentują internauci. "Szokiem dla mnie jest to, że w dobę po przemówieniu pana prezydenta Trumpa poseł Robert Winnicki powiedział 'sprawdzam' w znakomitym stylu, politycznie i z humorem. Mimo, że nie jestem narodowcem - gratuluję" - napisał jeden z nich.