Chodzi o preferencję pozwalającą odjąć od dochodu kwotę darowizn, np. na fundację (do pewnych limitów) czy kościół. Jeśli na dowodzie wpłaty widnieją dane jednego z małżonków, organy podatkowe uznają tylko jego odliczenie, gdy pieniądze zostały przekazane z indywidualnego konta. Nie ma znaczenia, że istnieje między nimi wspólność majątkowa oraz wspólnie rozliczają podatek.

[srodtytul]Konieczne dane obojga[/srodtytul]

Przekonała się o tym para, która we wspólnym zeznaniu za 2008 r. potrąciła darowiznę na kościół. [b]Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał w interpretacji z 5 lutego br. (nr IPPB4/415-705/09-9/JK2), że mąż nie ma prawa do ulgi, ponieważ pieniądze zostały wypłacone z konta żony.[/b] Fiskus nie wziął pod uwagę wyjaśnień, że darowizna pochodzi ze wspólnego majątku ani że na potwierdzeniu wydanym przez proboszcza oboje widnieją jako darczyńcy.

Dyrektor izby przypomniał, że podstawowym warunkiem odliczenia darowizny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy wspomaganej instytucji oraz jej oświadczenie o przyjęciu wsparcia. Uznał, iż z dowodu, którym dysponuje wnioskodawca, nie wynika jednoznacznie, że to on jest darczyńcą.

A brak nazwiska wnioskodawcy na tym dokumencie pozbawia go prawa do odliczenia.

Takie stanowisko może być problemem dla małżeństw, które mają odrębne konta bankowe. Oznacza to, że aby uniknąć kłopotów z odliczaniem darowizn, powinny otworzyć wspólny rachunek bankowy. Tymczasem taki wymóg nie wynika z żadnych przepisów. Innym rozwiązaniem może być wpłata gotówki w banku na rachunek obdarowanej fundacji lub kościoła z uwzględnieniem nazwisk obojga darczyńców. Przypomnijmy, że gotówki nie można przekazać do ręki.

Niestety, również wyroki sądów są niekorzystne dla podatników. Przykładem jest [b]orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 grudnia 2004 r. (sygn. III SA/Wa 524/04)[/b]. Sąd podzielił argumentację fiskusa, iż skoro przelew został dokonany z konta męża, to tylko on może dokonać odliczenia.

[srodtytul]Wspólne wydatki[/srodtytul]

Może jednak organy podatkowe zmienią podejście, podobnie jak do odliczania przez małżonków ulgi internetowej, gdy faktura i dowód zapłaty zostały wystawione tylko na jedno z nich.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Kilka lat temu urzędy skarbowe kwestionowały odliczenie małżonka, którego danych nie było na fakturze. Podejście to zmieniło się pod wpływem linii orzeczniczej sądów. Przykładem jest [b]wyrok WSA w Łodzi (sygn. I SA/Łd 127/08) z 19 sierpnia 2008 r.[/b] Sąd orzekł, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich, gdy oboje ponosili koszty użytkowania sieci, pozostają we wspólności majątkowej i prowadzą gospodarstwo domowe.

Wskazówką dla fiskusa powinny być też argumenty [b]Naczelnego Sądu Administracyjnego z uzasadnienia do wyroku z 12 stycznia 1999 r. (sygn. III SA 2903/97)[/b] w sprawie nieistniejącej już ulgi uprawniającej do odliczenia wydatków na sprzęt komputerowy.

[b] Jeśli wydatkowana kwota pochodziła z majątku wspólnego, to wystawienie dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatków tylko na nazwisko jednego nie pozbawia drugiego z nich prawa do preferencji.[/b]

[ramka][b]Komentuje Jadwiga Chorązka, doradca podatkowy PricewaterhouseCoopers:[/i]

Podejście organów podatkowych do odliczania darowizn jest niesłuszne. Z przepisów nie wynika, iż warunkiem skorzystania z preferencji jest wpłata darowizny ze wspólnego konta. Gdy zostały spełnione inne warunki, a przekazane pieniądze pochodzą z majątku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, oboje powinni mieć prawo do odliczenia. Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EC52E09C3C46BCD3F2293B8BE50B34E2?id=71706]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [/link]pieniądze wpływające na odrębne konto małżonka należą do majątku wspólnego. Nie ma powodu, by w prawie podatkowym stosować inne podejście. Ze względu na pewne w nim niekonsekwencje warto jednak, by MF wydało interpretację ogólną w tej sprawie.[/ramka]

[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.pogroszewska@rp.pl]m.pogroszewska@rp.pl[/mail][/i]