Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Chociaż od tej daty minął już niespełna rok, jej koniec zdaje się być wciąż odległy. Wpływ konfliktu możemy zauważyć w niemal każdym aspekcie naszego współczesnego życia. Zmianie uległy bowiem nie tylko elementy życia kulturowego, ale przede wszystkim życia gospodarczego. W wyniku konfliktu oraz sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską, nastąpiło zahamowanie handlu między Polską a Rosją, co miało istotny i niestety w wielu przypadkach negatywny wpływ na polskie przedsiębiorstwa mające zaangażowanie w tamtejszy rynek. Wzrost napięcia międzynarodowego oraz ograniczenia na rynku rosyjskim, przede wszystkim surowcowym, spowodowały silne napięcia na liniach zaopatrzeniowych, wielokrotnie powodując utrudnienia i zatory oraz poważniejsze w skutkach przerwania łańcuchów dostaw. Wszystkie te sytuacje spowodowały szereg poważnych problemów, których rozwiązanie wymagało szybkiego podejmowania decyzji oraz wielokrotnie nieoczywistych działań mających na celu zminimalizowanie skutków wojennej zawieruchy. Nie należy zapominać, że wojna nie wpłynęła jedynie na rynek surowców. Jej wpływ jest wyraźnie zauważalny również na rynku walut. Stałe wahania kursów walut, powodują niepewną sytuację w zakresie cen usług i materiałów eksportowych oraz importowych.