Konrad Pieczonka

JPK_KR obowiązek czy szansa na usprawnienia w zakresie raportowania

Obecnie polski rynek gospodarczy stoi w obliczu postępującej cyfryzacji urzędu skarbowego oraz procesu raportowania. Już niedługo przedsiębiorcy będą zobligowani m.in. do wystawienia ustandaryzowanych faktur w formie elektronicznej oraz przesyłania do właściwego urzędu skarbowego JPK_KR oraz JPK_PKPIR.

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku.

Pierwsza oferta publiczna – nowy etap w życiu spółki akcyjnej

Przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offer) ma niebagatelne znaczenie dla strategii rozwoju spółki. Proces ten oznacza bowiem zwiększenie grona właścicieli jednostki gospodarczej, a co za tym idzie również podział zysku oraz prawa do decydowania o jej losach.