Od 1 lipca 2022 r. banki mają obowiązek przekazać organom podatkowym dane dotyczące m.in. liczby posiadanych przez daną osobę rachunków, obrotów i stanów tych rachunków. Muszą podać przy tym kwoty i daty poszczególnych wpłat. Wcześniej bank przekazywał takie informacje o „osobie podejrzanej”. Od lipca 2022 r. dotyczy „osoby fizycznej” już w prowadzonym przez skarbówkę postępowaniu przygotowawczym. Może to dotyczyć np. sytuacji, w której podatnik nie ujawnia dochodów, by nie płacić podatku, lub prowadzi niezarejestrowany biznes.

Rozszerzony został także katalog podmiotów, które będą mogły żądać ujawnienia takich informacji. Wcześniej mógł o to wystąpić szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca 2022 r. uprawnienie takie otrzymał także naczelnik urzędu skarbowego. Co więcej, żądanie ujawnienia danych o rachunku może dotyczyć nie tylko właścicieli, ale także pełnomocników rachunku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że znacząco poszerzyło to zakres nie tylko kompetencji organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli.

Marcin Wiącek zwrócił się minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej o wskazanie liczby dokonanych kontroli przeprowadzonych w nowym trybie.

Czytaj więcej

Fiskus zagląda w konta bankowe Polaków. Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska w odpowiedzi dla RPO podkreśliła, że "art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego. W konsekwencji, wystąpienia organów KAS o te informacje nie mogą być kierowane bez przyczyny, co stanowi czynnik ograniczający potencjalną liczbę takich wystąpień".

Odnosząc się natomiast do informacji o zintensyfikowaniu stosowania przepisu art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej po wejściu w życie przepisów znowelizowanych przepisów, Rzeczkowska stwierdziła, że nie znajdują one potwierdzenia w liczbie wystąpień do banków o dane objęte tajemnicą bankową.

- W lipcu i sierpniu 2022 r. naczelnicy urzędów skarbowych prowadzili ponad 37 tys. postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych i karnych, a skierowali łącznie jedynie 33 wystąpienia do banków na podstawie art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, co stanowi zaledwie 0,089 % - poinformowała szefowa MF. - Potwierdza to zatem, że jest to uprawnienie wykorzystywane przez naczelników urzędów skarbowych w wyjątkowych przypadkach - dodała.

Czytaj więcej

Skarbówka zajrzy nie tylko w konta Polaków, ale i do skrytek bankowych