Grupa VAT pozwala na uproszczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi, które muszą jednak spełnić kilka kluczowych warunków, by mieć możliwość skorzystania z tej transformacji. Założeniem zmian od 1 stycznia 2023 r. jest jeden zbiorczy plik JPK zamiast oddzielnych składanych za spółki należące do grupy kapitałowej jak dotychczas oraz brak wzajemnych faktur VAT za rozliczenia intercompany.

To innowacyjne podatkowe rozwiązanie sprawdza się aktualnie w około 20 krajach Unii Europejskiej.