W 2022 r. duże rodziny, wychowujące co najmniej czwórkę dzieci, skorzystają po raz pierwszy z ulgi 4+. Będzie przysługiwać przy różnych formach opodatkowania.

Nowa preferencja obejmuje przychody z:

- pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

- umów zlecenia zawartych z firmą,

- zasiłku macierzyńskiego,

- z działalności gospodarczej: opodatkowanej według skali podatkowej 12 i 32 proc., 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej

Tomasz Pietryga: Pułapka dla dużych rodzin

Zwolnienie przysługuje do limitu 85 528 zł rocznie. Mogą z niego skorzystać oboje rodziców. W sumie przysługuje im ulga do 171 056 zł (2 x 85 528 zł). Przy rozliczeniu według skali ulgę sumuje się z kwotą wolną od podatku, tak że podatek płaci się dopiero od pierwszej złotówki ponad 231 056 zł.

Co ważne, prawa do ulgi nie trzeba spełniać przez cały rok. Rodzice mogą z niej skorzystać, jeśli ich czwarte dziecko przyjdzie na świat w trakcie 2022 r., nawet pod koniec roku.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Osoby rozliczające ulgę 4+ mogą jednocześnie skorzystać z obowiązującej od wielu lat ulgi na dzieci (prorodzinnej). Przypomnijmy, że wynosi ona 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie, a na czwarte 2700 zł. Wykazuje się ją w zeznaniu rocznym. Rodzice mogą więc dodatkowo odjąć od podatku kwotę 6924,12 zł (1112,04 + 1112,04 + 2000,04 + 2700) na czwórkę dzieci.

Należy jednak pamiętać, że ulga 4+ nie obejmuje m.in. przychodów:

- z zasiłków pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),

- z umów o dzieło,

- z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę),

- zwolnionych od podatku (np. zapomogi otrzymanej w razie indywidualnych zdarzeń losowych z ZFŚS, czy świadczeń 500+).