Ponad 8 mln osób korzysta ze wspólnego małżeńskiego PIT. I pewnie będzie jeszcze więcej, bo Polski Ład złagodził warunki rozliczenia. Nowe korzystne dla podatników przepisy można zastosować już przy składaniu zeznań za 2021 r. 


Przypomnijmy, że w poprzednich latach wspólne zeznanie mogły złożyć tylko te osoby, które przez cały rok były w związku małżeńskim, a także przez cały rok miały wspólność majątkową. Przy rozliczaniu 2021 r. jest inaczej. Zgodnie z Polskim Ładem (nowelizującym m.in. ustawę o PIT) wspólne zeznanie można złożyć także za rok, w którym wzięliśmy ślub. Tak wynika ze zmienionego od 1 stycznia art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Natomiast przepis przejściowy do Polskiego Ładu stanowi, że nowe zasady mają zastosowanie do rozliczeń za 2021 r.

Czytaj więcej

Po osiemnastce dziecko samo składa już własny PIT

Małżonkowie mogą się więc wspólnie opodatkować nawet wtedy, gdy wzięli ślub 31 grudnia (i mieli wspólność majątkową).

Zerowy biznes

Druga korzystna dla podatników zmiana dotyczy tych, którzy prowadzą własny biznes. Zgodnie z generalną zasadą, jeśli działalność jest opodatkowana liniowym PIT albo ryczałtem, to małżonkowie tracą prawo do wspólnego rozliczenia. W poprzednich latach nie mogli złożyć wspólnego zeznania nawet wtedy, gdy nic w swojej firmie nie robili. Z Polskiego Ładu wynika, że już jest to możliwe. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, przedsiębiorca na liniowym PIT albo ryczałcie ma prawo do rozliczenia z małżonkiem, jeśli jego firmowy PIT za zeszły rok jest zerowy. Co oznacza, że nie miał żadnych przychodów i kosztów z działalności, nic nie odliczał, nie wystąpiły u niego też inne zdarzenia, które powinny być wykazane w zeznaniu. Dotyczy to także deklaracji za 2021 r. 


Dozwolone w e-PIT


Wniosek o wspólne opodatkowanie wyrażamy w deklaracji rocznej (zaznaczając odpowiednie pole). Oczywiście wspólne zeznanie mogą złożyć też osoby rozliczające się za pomocą systemu Twój e-PIT, w którym są deklaracje wypełnione przez urzędników. Fiskus proponuje zeznanie indywidualne, nawet jeśli w poprzednim roku małżonkowie składali wspólne. Sposób rozliczenia można jednak zmienić. Resort finansów informuje, że w takiej sytuacji zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowane.

Ministerstwo potwierdza też, że złożenie PIT po terminie (w tym roku 2 maja) nie wyklucza łącznego rozliczenia.

Wspólne zeznanie można złożyć także wtedy, gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku, który rozliczamy (albo po jego zakończeniu).

Przed daniną nie uciekniesz

Aby wyliczyć wspólny PIT, trzeba zsumować dochody, podzielić je na pół, obliczyć podatek i pomnożyć go przez dwa. Może to dać korzyści np. wtedy, gdy małżonkowie mają dochody w różnych przedziałach skali albo gdy jedno z nich w ogóle nic nie zarobiło.

Czy wspólny PIT może uchronić przed daniną solidarnościową? Przypomnijmy, że wynosi ona 4 proc. od dochodu przekraczającego 1 mln zł. Jak mają go liczyć osoby rozliczające się razem z małżonkiem? Czy na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej powinny uwzględniać cały swój dochód czy połowę, tak jak we wspólnym zeznaniu (w którym dzieli się go na pół)? Przyjęcie tego drugiego wariantu mogłoby spowodować, że unikniemy daniny.


Ministerstwo Finansów opowiedziało się jednak za niekorzystnym dla podatników rozwiązaniem. W objaśnieniach dotyczących daniny solidarnościowej napisało, że każdy z małżonków przy ustalaniu podstawy jej obliczenia uwzględnia wyłącznie swoje dochody. Nie łączy ich z dochodami małżonka ani nie dzieli na pół.