Od początku 2021 r. zmieniły się przepisy o rozliczaniu zagranicznych zarobków. Największe wątpliwości budzi rozstrzygnięcie, kto jest polskim rezydentem podatkowym i musi płacić u nas podatki od wszystkich swoich dochodów. Ministerstwo Finansów wyjaśnia niektóre sporne kwestie w odpowiedzi na interpelację poselską nr 16517. Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy Polaków, którzy przenieśli się na stałe za granicę, ale nadal mają w Polsce mieszkanie oraz meldunek.

„Sam fakt zameldowania w Polsce lub posiadania nieruchomości przeznaczonej na wynajem nie oznacza położenia w Polsce ośrodka interesów życiowych. Elementy te mogą być wzięte pod uwagę tylko w połączeniu z innymi aspektami istotnymi z punktu widzenia ustalenia rezydencji podatkowej" – wyjaśnił wiceminister Jan Sarnowski.

Czytaj także: Praca za granicą: Kto musi rozliczyć się w Polsce

O miejscu rezydencji nie decyduje też posiadanie konta w polskim banku przeznaczonego do obsługi dochodów z najmu.

Wiceminister przypomniał, że polskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która ma na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo przebywa tu 183 dni w roku. Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków. Ten, kto jest polskim rezydentem, rozlicza tu całość swoich dochodów z kraju i z zagranicy.

„Posiadanie polskiego obywatelstwa nie jest kryterium branym pod uwagę dla potrzeb ustalenia rezydencji podatkowej w Polsce" – wyjaśnia Sarnowski.

Ministerstwo Finansów planuje wydać w 2021 r. objaśnienia podatkowe, które w wiążący dla administracji sposób, z zastosowaniem praktycznych przykładów, wyjaśnią zasady ustalania miejsca rezydencji podatkowej oraz reguły rozliczania w Polsce dochodów osiąganych za granicą.

W razie wątpliwości osoby pracujące za granicą mogą wystąpić o interpretację indywidualną. Wniosek ORD-IN prześlą pocztą lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. Można też uzyskać informacje, dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Zmiana przepisów dotyczy Polaków zarabiających m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii czy USA. W umowach z tymi krajami obowiązuje metoda unikania podwójnego opodatkowania uznawana za niekorzystną – poprzez proporcjonalne odliczenie. Często oznacza to konieczność dopłaty podatku w Polsce od zagranicznych dochodów. Dotychczas chroniła przed tym ulga abolicyjna, ale od początku 2021 r. została ograniczona do 1360 zł.