Wysokość podatku od najmu nieruchomości zależy od tego, jak sformułowana jest umowa. Zgodnie z przepisami przychodem wynajmującego nie są opłaty eksploatacyjne, jeśli najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Również fiskus wyjaśnia w interpretacjach, jak się prawidłowo rozliczyć. Jedna z nich (nr 0115-KDIT1.4011. 905.2020.1.MT) dotyczyła podatnika, który wynajął mieszkanie na zasadzie najmu okazjonalnego. Najemca zobowiązany jest do pokrycia co miesiąc dwóch rodzajów opłat: czynszu za wynajem (kwota stała) oraz opłat eksploatacyjnych zależnych od zużycia. Są to m.in. należności za media – prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci oraz czynsz za lokal. Zgodnie z umową najmu obie kwoty są dwoma oddzielnymi pozycjami za wynajem mieszkania, które najemca przelewa na konto właściciela. Z kolei właściciel przekazuje opłaty eksploatacyjne dostawcom mediów i spółdzielni mieszkaniowej.

Czytaj także: Podatki 2021: PIT od najmu bez ryzyka sporu

Miał jednak wątpliwości, co w tej sytuacji będzie jego przychodem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że to otrzymany czynsz najmu jest przychodem wnioskodawcy. Jest to jego definitywne przysporzenie majątkowe.

„Natomiast kwoty otrzymane na pokrycie opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania nie mają charakteru przychodów wnioskodawcy. Nie są jego definitywnym przysporzeniem. Zostały mu przekazane w celu zrealizowania obowiązku, który ciąży na najemcy. Kwoty te nie mieszczą się zatem w pojęciu przychodów z najmu, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym" – wyjaśnił dyrektor KIS.

W innej interpretacji (nr 0115-KDIT1.4011. 819.2020. 1.MR) fiskus podkreśla rolę umowy.

„Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą wnoszone przez najemcę opłaty związane z przedmiotem najmu (np. opłaty za energię elektryczną i opłaty czynszowe należne spółdzielni), jeżeli z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia" – czytamy.

Co ważne, by powstał przychód, wpłacane przez najemcę kwoty powinny zatem zostać otrzymane przez wynajmującego lub postawione do jego dyspozycji. Jeśli lokator nie zapłaci, właściciel nie ma przychodu.