Zanim inwestor zdecyduje się na odliczenie, musi sprawdzić, czy kupione przez niego towary lub usługi dają prawo do preferencji. Jak to zrobić?

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489). Są to m.in. materiały budowlane do dociepleń, kotły kondensacyjne gazowe, olejowe i na paliwo stałe (ale spełniające wymogi UE), pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Prawo do ulgi daje np. wymiana dachu. Fiskus potwierdził w interpretacji nr 0112-KDIL2-1.4011.855.2020. 2.MKA, że właściciel domu może odliczyć takie wydatki, jak m.in. usunięcie starego pokrycia, wymiana uszkodzonych desek w odeskowaniu, ułożenie nowego pokrycia (blachodachówka), wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowego wejścia na dach, wykonanie nowych kominów w części ponad poziom dachu, demontaż oraz montaż zainstalowanych na dachu solarów.

Odliczyć można też zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania. Fiskus wyjaśnił w odpowiedzi na interpretację nr 0112-KDIL2-1.4011.641. 2020.2.JK, że jeśli podatnik poniósł wydatki na ten cel w 2020 r., to odliczy je w PIT za 2020 r. Podatnik skorzystał jednak w 2019 r. z ulgi na instalację fotowoltaiczną. Odliczył wówczas 30 tys. zł. To oznacza, że z limitu wynoszącego 53 tys. zł pozostało mu jeszcze 23 tys. zł.

Odjąć od dochodów można też wydatki na termomodernizację domu letniskowego, który spełnia wymogi budynku mieszkalnego. Fiskus się zgodził, że podatniczka może skorzystać z ulgi na wymianę stolarki okiennej oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, służącej do zasilania energią elektryczną tego budynku (interpretacja nr 0113-KDWPT.4011.242.2020. 2.NM).

Co ważne, podatnik odliczy także te zakupy, które sfinansował kredytem.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, odliczeniu podlegają wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). „Jeśli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu" – czytamy w objaśnieniach podatkowych MF.

Potwierdzeniem tego jest jedna z najnowszych interpretacji (nr 0114-KDIP3-2.4011. 794.2020.2.MM). Dotyczyła ona podatniczki, która zaciągnęła 37 tys. zł kredytu na montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycję zrealizowała w 2019 r. W PIT za 2019 r. odliczyła 20 tys. zł, bo tylko tyle ma dochodu z emerytury. Skarbówka zgodziła się, że pozostałe 17 tys. zł może odliczyć w zeznaniu za kolejny rok.

Należy pamiętać, że ulga przysługuje na wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r. Podatnik nie może odliczyć wydatków z faktury wystawionej w 2018 r. (data sprzedaży). Nie ma znaczenia, że kredyt na ten cel będzie spłacać przez trzy lata (interpretacja nr 0115-KDIT2.4011.922.2020.1.ŁS).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Jakie warunki trzeba spełnić

Podatnik skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w którym powierzchnia ewentualnego lokalu użytkowego nie przekracza 30 proc. powierzchni całkowitej),

- płaci podatek według skali, czyli stawek 17 i 32 proc. (zeznanie PIT-36 lub PIT-37), podatek liniowy 19 proc. (PIT-36L) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

- poniósł wydatki na cele termomodernizacyjne (zakup towarów i usług) wskazane w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 2489),

- posiada faktury potwierdzające poniesienie wydatku wystawione na jego nazwisko przez podatnika VAT,

- przedsięwzięcie termomodernizacyjne w należącym do niego budynku zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

6 lat to maksymalny okres odliczania wydatków, jeśli nie mają pokrycia w dochodach