Mamy dobrą wiadomość dla właścicieli mieszkań, którzy wyręczyli wspólnotę w remoncie części wspólnych budynku i otrzymali za to zwrot. Skarbówka uznała w najnowszej interpretacji, że nie mają z tego tytułu przychodu.

Z pytaniem zwróciła się wspólnota mieszkaniowa, która miała wątpliwości, jak się rozliczyć. W 2014 r. podjęła uchwałę o gromadzeniu środków na funduszu remontowym, ustalając zaliczkę w wysokości 2 zł za mkw. powierzchni lokalu mieszkalnego. Celem było ocieplenie ściany budynku wraz z remontem balkonów. Jednak kilka osób wyremontowało balkony własnym sumptem. Powodem był ich bardzo zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu. Wspólnota naprawiła już pozostałe balkony z funduszu remontowego. Jednocześnie podjęła w 2017 r. uchwałę o zwrocie kosztów osobom, które zrobiły to za własne środki. Wypłaci im kwotę według kosztorysu, a nie faktycznie przez nich poniesioną.

Przedstawiciele wspólnoty napisali we wniosku o interpretację, że balkony należą do części wspólnych nieruchomości i ich remont jest obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej, a nie poszczególnych mieszkańców. Wspólnota wykorzystuje na ten cel środki zgromadzone w funduszu remontowym, pochodzących z wpłat wszystkich właścicieli. Ci, którzy naprawili balkony na własny koszt, partycypowali również w kosztach remontu pozostałych balkonów, proporcjonalnie do swoich udziałów w nieruchomości. W efekcie ponieśli ten koszt dwukrotnie.

Wspólnota wystąpiła o interpretacje, by zapytać, czy ci, którzy otrzymają zwrot poniesionych kosztów, muszą wykazać refundację w zeznaniu rocznym i czy ona ma wystawić informację o dochodach PIT-8C.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że nieodpłatne świadczenia stanowią przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Jednak w tym przypadku nie było nieodpłatnych świadczeń. Z kolei zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali właściciele mają obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, np. remontów.

Ustawa o własności lokali nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego. Nie oznacza to jednak, że właściciele lokali nie mogą utworzyć takiego funduszu i określić zasady gromadzenia pieniędzy oraz dysponowania nimi na podstawie uchwały, jak było w opisanej sytuacji.

Jeśli właściciele dokonują wpłat na fundusz remontowy, to po stronie tych osób, które wyremontowały balkony za własne środki i otrzymały zwrot, nie powstanie przysporzenie majątkowe. Wartość tego finansowania nie stanowi przychodu z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, niezależnie od sposobu dokonania zwrotu. Tym samym wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. Mieszkańcy nie muszą wykazywać zwrotu poniesionych kosztów w zeznaniu rocznym. ©?

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4011. 273.2017.1.AZE