Mamy dobrą wiadomość dla osób wynajmujących nieruchomości. Ministerstwo Finansów bardzo korzystnie interpretuje przepisy o rozliczaniu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Twierdzi, że wyboru tej uproszczonej formy opodatkowania można dokonać przez cały rok.

Skąd taka zmiana? Od 2019 r. osoby zainteresowane ryczałtem nie muszą już składać oświadczenia o jego wyborze. Wystarczy pierwsza wpłata oznaczona odpowiednim symbolem (PPE). Dotychczas trzeba było dokonać tej wpłaty do 20. dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu. Teraz resort daje podatnikom dużo więcej czasu.

Wpłata po terminie

Jak poinformował wiceminister Jan Sarnowski, skutecznym wyborem opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem jest również „wpłata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego”.

„Jeśli zatem pierwszy przychód został uzyskany w marcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu dokonano we wrześniu 2020 r., to – pomimo zapłaty po terminie – wybór ryczałtu na 2020 r. został dokonany skutecznie. Wpłaty ryczałtu dokonano bowiem w 2020 r., czyli w roku podatkowym, którego dotyczy wybierana forma opodatkowania” – wyjaśnia wiceminister Sarnowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21574.

Odnosi się do ubiegłego roku, ale obecnie obowiązują te same zasady.

Według ekspertów jest to stanowisko równie korzystne jak zaskakujące.

– Oznacza to, że jeśli ktoś uzyskał pierwszy przychód z najmu w styczniu 2021 r., to wciąż może wybrać ryczałt, jeśli nie dokonał jeszcze pierwszej wpłaty podatku – mówi Violetta Wełnicka, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Gotowicz w Bydgoszczy. – Właściciel nieruchomości może stwierdzić np. w połowie roku, że ryczałt będzie dla niego bardziej opłacalny. Wówczas wystarczy, że dokona pierwszej wpłaty na mikrorachunek oznaczonej symbolem PPE – dodaje. Dla podatników to rewolucyjna zmiana. Dotychczas urzędy skarbowe kwestionowały wybór ryczałtu, gdy ktoś spóźnił się z pierwszą wpłatą choćby o dzień. Przykładowo jeśli właściciel otrzymał pierwszy czynsz za najem w styczniu, a wpłaty ryczałtu dokonał 21 lutego zamiast do 20 lutego, tracił prawo do rozliczenia ryczałtem. Musiał wówczas płacić PIT według skali (stawek 17 i 32 proc.).

Zdaniem Anny Misiak, doradcy podatkowego, partnera w MDDP, interpretacja ministerstwa jest zaskakująca. Wynika z niej, że wyboru ryczałtu można dokonać przez cały rok, pod warunkiem opóźnienia pierwszej wpłaty.

– Należy pamiętać, że nadal obowiązuje przepis, zgodnie z którym ryczałt za dany miesiąc trzeba wpłacać do 20. dnia kolejnego miesiąca. Tymczasem z odpowiedzi na interpelację wynika, że podatnik może uzyskać preferencyjne rozliczenie przychodów z najmu, jeśli dokona pierwszej wpłaty nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. W tej sytuacji powstaje pytanie o stabilność systemu podatkowego i przewidywalność zasad opodatkowania. Można się też zastanawiać, jakie to ma przełożenie na inne przepisy, z których wynika obowiązek wpłaty podatku – mówi Anna Misiak.

Jak wyjaśnia, minister finansów rezygnuje ze stanowiska bardzo restrykcyjnego na rzecz bardzo dużej elastyczności. Dotychczas rozliczenie najmu było przedmiotem wielu sporów. Urzędy skarbowe kwestionowały prawo do ryczałtu, jeśli uznały, że najem ma cechy działalności gospodarczej.

Spory nadal możliwe

Według Pawła Kuźmiaka, doradcy podatkowego, partnera DSK Kancelaria, stanowisko ministerstwa należy przyjąć oczywiście z aprobatą. Zdarzały się też już interpretacje indywidualne idące w tym samym kierunku i pozwalające na rozliczenie najmu ryczałtem, nawet jeśli podatnik spóźnił się z zapłatą podatku, np. interpretacja z sierpnia 2020 r. (nr. 0113-KDIPT2-1.4011. 483.2020.3.MM).

– Najwyraźniej jednak poszczególne urzędy skarbowe za zmianami prawa i podejścia ministerstwa nie nadążały. Pozostaje nadzieja, że zryczałtowane formy opodatkowania przestaną być traktowane jak niedozwolona optymalizacja. – mówi Paweł Kuźmiak.

Violetta Wełnicka przypomina, że od 2021 r. ryczałt od najmu mogą płacić również przedsiębiorcy. Od nich jednak nadal wymagane jest złożenie oświadczenia w odpowiednim terminie. Powstaje więc ryzyko kolejnych sporów.

– Urząd skarbowy może uznać, że prowadzony przez podatnika najem jest działalnością gospodarczą ze względu np. na liczbę mieszkań czy zorganizowany charakter działalności. Wówczas zakwestionuje prawo podatnika do ryczałtu ze względu na brak oświadczenia – ostrzega Violetta Wełnicka.

MF wyjaśnia też, że wybór opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego może być skutecznie dokonany w razie wpłaty przez członków najbliższej rodziny.

– Należy pamiętać, że jeśli np. ojciec uiszcza podatek za syna, powinien dokonać wpłaty na mikrorachunek podatkowy syna, nie swój własny. Przelew musi być oznaczony symbolem PPE – mówi Violetta Wełnicka.