[b]Kupujemy towary handlowe od kontrahenta niemieckiego, który zarejestrowany jest jako podatnik VAT UE w Niemczech. Transportem zajmuje się wynajęta przez nas spółka przewozowa zarejestrowana jako podatnik VAT UE w Polsce.

Firma ta obciąża nas, wystawiając fakturę VAT ze stawką 22 proc., za całość transportu od miejsca załadunku w Niemczech do naszego magazynu w Polsce. Zgodnie z umową niemiecki dostawca towarów pokrywa część kosztów transportu, za odcinek niemiecki.

Do tej pory wystawialiśmy fakturę za część kosztów transportu bez podatku należnego z adnotacją, że zobowiązany do jego naliczenia jest kontrahent niemiecki. Czy w świetle zmian w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827 ]ustawie VAT[/link] od 1 stycznia 2010 r. takie postępowanie będzie nadal prawidłowe?[/b]

Dotychczas refakturując część usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów wykorzystywano art. 28 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=374D0FEF30440D2D54E06DD9255305BE?id=172827]ustawy o VAT[/link]. Zgodnie z nim podanie na fakturze numeru NIP UE nabywcy niemieckiego powodowało, że ta refakturowana część usługi była opodatkowana w Niemczech i VAT rozliczał nabywca.

Obecnie zasady opodatkowania takiego refakturowania usługi transportu towarów określa art. 28b ust. 1. Zatem [b]również obecnie podatek od wartości dodanej powinien rozliczyć nabywca niemiecki, czyli dotychczasowy sposób postępowania będzie nadal prawidłowy[/b].

Trzeba jednak pamiętać, że dochodzą nowe obowiązki związane z rozliczeniem VAT. Faktura obciążająca kontrahenta niemieckiego (bez podatku należnego) powinna być ujęta w rejestrze VAT z podaniem nazwy usługi i wykazana w polu 22 deklaracji VAT-7 i w rozliczeniu obrotów z tym kontrahentem na informacji podsumowującej.

Inny będzie również moment rozliczenia takiej faktury. Według starych zasad najczęściej taki obowiązek powstawał w 30 dniu od daty wykonania usługi (chyba że kontrahent niemiecki prędzej zapłacił za tę fakturę). Teraz powstanie w dacie wykonania usługi, co z pewnością będzie bardziej kłopotliwe.