W sierpniu 2010 r. osoba nabyła nieruchomość. Pod koniec 2010 r. sprzedała płyty betonowe z tej nieruchomości, które służyły jako wewnętrzna droga dojazdowa,  dla nabywcy  zbędna. Płyty zostały więc sprzedane firmie produkującej beton jako materiał do odzysku. Czy ten przychód podlega opodatkowaniu w PIT?

Bartosz Matusik, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper Wiater:

Generalną zasadą przy sprzedaży rzeczy ruchomych  dokonanej poza działalnością gospodarczą jest to, że podatek się płaci, gdy od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup, do sprzedaży upłynęło mniej niż sześć miesięcy. A ponieważ w opisanym przypadku okres ten jest krótszy niż wymagane sześć miesięcy, to podatek należy zapłacić. Jest on z zasady ustalany według skali podatkowej od różnicy między osiągniętym przychodem a kosztami ich nabycia. Przychód jest prosty do ustalenia, bo jest nim cena, po jakiej płyty te zostały sprzedane. Pojawia się jednak problem z kosztami uzyskania przychodu, których ustalenie w tej sytuacji jest trudne. Można domniemywać, że wartość owych płyt została uwzględniona w cenie nabywanej nieruchomości, ale jeśli nie została wyszczególniona w podpisanym akcie notarialnym, to trudno będzie w praktyce ją udokumentować.  Jeśli koszty nabycia sprzedanych płyt nie zostaną ustalone, opodatkowany zostanie osiągnięty przychód bez potrącenia kosztów.