Samochodowy fotelik z okazji narodzin dziecka, zegarek na jubileusz pracy, pióro dla odchodzących na emeryturę. Czy takie prezenty dla zatrudnionych są opodatkowane? Z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że nie.

Jak udało się przekonać fiskusa do nieopodatkowywania firmowych upominków? Spółka, która je przyznawała, argumentowała, że to darowizny. Nie stanowią nieodpłatnych świadczeń, o których mówi ustawa o PIT. Upominki powinny być rozliczone na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. A z niej wynika, że benefity dla niespokrewnionych osób są zwolnione z podatku do kwoty 4902 zł.

Czytaj także: Prezent od pracodawcy to darowizna, obdarowany nie ma przychodu w PIT

Spółka podkreśliła, że prezenty nie są dodatkową formą gratyfikacji za wykonaną pracę. Przekazywane będą niezależnie od wynagrodzenia. Nie wynikają z umów, regulaminów czy innych aktów wewnętrznych. Chodzi o to, żeby sprawić zatrudnionemu przyjemność w ważnym dla niego dniu.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przyznał, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Jak stwierdzono w tym wyroku: „gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn".

Wynika z tego, że prezenty nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników. Należy je uznać za darowizny.

Są wyłączone z opodatkowania PIT. Zastosowanie ma ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Reasumując, spółka nie musi naliczać przychodu pracownikom i potrącać dodatkowej zaliczki na podatek dochodowy.

Warto jednak pamiętać, że taka kwalifikacja prezentów może mieć swoje konsekwencje przy rozliczaniu podatkowych kosztów pracodawcy. Jeśli upominki są darowizną, firma nie odliczy wydatków na ich zakup od swojego przychodu. Artykuł 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wyłącza bowiem darowizny z podatkowych kosztów (szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 27 marca).

Numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011.74.2019.1.MU