Wartość przekazanej bezpłatnie krwi pomniejsza nasz dochód, dzięki czemu płacimy niższy podatek. Za każdy litr odliczymy 130 zł. Darowiznę wykazujemy w załączniku PIT/O, a następnie w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-37 (w zależności od rodzaju uzyskanego dochodu).

Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Według Ministerstwa Finansów osoby, które oddają honorowo krew lub jej składniki, obliczają kwotę odliczenia, stosując zawsze ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł, niezależnie od rodzaju oddanej krwi. W broszurze informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej resortu czytamy, że obliczając wartość darowizny, należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez 130 zł.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. W limicie tym uwzględnia się również darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Może się więc zdarzyć, że łączna wartość darowizn przekracza tę granicę i nadwyżka przepadnie. Odliczenia nie można bowiem przenieść na następny rok.

Przykład: Pan Nowak uzyskał w zeszłym roku dochód z działalności gospodarczej w wysokości 20 000 zł. W stacji krwiodawstwa oddał dwa litry krwi. Przysługuje mu odliczenie w kwocie 260 zł (130 zł x 2). Oprócz tego wsparł fundację opiekującą się chorymi dziećmi darowizną w wysokości 1500 zł. Nie może jednak wykorzystać pełnej kwoty ulgi, ponieważ jego limit wynosi tylko 1200 zł (20 000 zł x 6 proc.).

Do ulgi mają też prawo ryczałtowcy, z tym że oni rozliczają się z fiskusem (na formularzu PIT-28) do końca stycznia (w tym roku do 2 lutego). Mogą jednak wykazać odliczenie w korekcie (przy pomniejszaniu przychodu opodatkowanego ryczałtem także obowiązuje 6-proc. limit).

Jeśli jednak ryczałtowiec ma też dochód rozliczany według skali, jego pomniejszenie może się okazać korzystniejsze ze względu na wyższą stawkę podatku, który go obciąża. Mówiąc prościej, lepiej obniżyć dochód rozliczany według skali (18 albo 32 proc. podatku) niż przychód opodatkowany niższym ryczałtem (np. 8,5 proc. z najmu).

Przykład: Pan Kowalski w zeszłym roku wynajmował mieszkanie. Jego przychód wyniósł 10 000 zł. Za oddane honorowo trzy litry krwi przysługuje mu odliczenie w wysokości 390 zł (130 zł x 3). Pan Kowalski nie wpisał ulgi w zeznaniu PIT-28, gdyż zdecydował się na odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej, który wykazuje w PIT-36. Wyniósł on 20 000 zł, tak że może odliczyć całą darowiznę.

Do odliczenia potrzebne jest zaświadczenie z centrum krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Nie trzeba go składać razem z zeznaniem rocznym. Powinniśmy je jednak przechowywać aż do końca 2020 r. (wtedy dopiero przedawni się podatek za zeszły rok). Przez ten czas skarbówka może skontrolować, czy rozliczenie jest prawidłowe.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Ministerstwo Finansów informuje, że z ulgi może też skorzystać ten, kto oddał krew ze wskazaniem dla konkretnej osoby.