Całkowicie wolna od PIT jest wyłącznie sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym doszło do jej nabycia. W 2014 r. można więc było sprzedać bez podatku lokale i grunty kupione lub otrzymane w 2008 r. i we wcześniejszych latach. Takich transakcji nie trzeba już zgłaszać fiskusowi.

Przykład: Pani Ewa kupiła mieszkanie w marcu 2008 r., a sprzedała w styczniu 2014 r. Pięcioletni termin liczy się od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ten, kto został właścicielem w 2009 r. i później, musi rozliczyć sprzedaż na druku PIT-39. Jeśli transakcja nastąpiła w 2014 r., formularz trzeba złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2015 r. W tym terminie należy też uiścić wynikający z niego podatek.

Zgodnie z przepisami, podatek płaci się od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami. W uproszczeniu:, od kwoty, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży, musimy odjąć kwotę, którą wcześniej zapłaciliśmy. Dodatkowo od przychodu, czyli ceny określonej w umowie, odejmujemy koszty odpłatnego zbycia. Chodzi o wydatki bezpośrednio związane z transakcją, konieczne do jej przeprowadzenia, jak np. opłaty notarialne, ceny ogłoszeń, koszty biura pośrednictwa i wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przykład: Pan Adam kupił mieszkanie w 2009 r. za 200 tys. zł, sprzedał je w sierpniu 2014 r. za 250 tys. zł, a 10 tys. zł wyniosły koszty notarialne i inne opłaty. Od daty nabycia nie upłynęło jeszcze pięć lat, więc od uzyskanego dochodu (250 tys. zł – 10 tys. zł – 200 tys. zł = 40 tys. zł) zapłaci 19 proc. PIT: 40 tys. zł x 19 proc. = 7,6 tys. zł.

Osoby, które sprzedały nieruchomość przed upływem pięciu lat, także mogą uniknąć podatku dzięki uldze mieszkaniowej. Wystarczy, że przeznaczą uzyskane pieniądze w całości na własne cele mieszkaniowe. Mogą kupić m.in. nowy lokal, działkę budowlaną, zbudować dom, spłacić zaciągnięty wcześniej kredyt na zakup nieruchomości. Co ważne, sprzedający ma dwa lata na inwestycję.

Ten, kto chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, także składa PIT-39 do końca kwietnia następnego roku. W rubryce nr 25 wpisuje się kwotę dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. To wystarczy, by uniknąć daniny.

Przykład: Pan Michał otrzymał w styczniu 2014 r. mieszkanie w spadku i sprzedał je w tym samym roku za 200 tys. zł. Nie zapłacił za nie, więc nie może odliczyć żadnych kosztów. Jeszcze w grudniu 2014 r. kupił działkę budowlaną za 100 tys. zł. Pozostałą kwotę chce zainwestować w budowę domu. Musi to zrobić do końca 2016 r. W PIT-39 za 2014 r. wykazuje kwotę 200 tys. zł jako zwolnioną z podatku na podstawie ulgi mieszkaniowej.

Prawa do ulgi nie mają osoby, które zainwestują w nieruchomości rekreacyjne, np. działkę wypoczynkową.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ