Skończyłem pracę nad czwartym i ostatnim tomem powieści „Płomień i krzyż" i wkraczam do świata powieści „Czarna śmierć", która będzie zwieńczeniem liczącego w tej chwili 15 tomów mojego cyklu inkwizytorskiego. „Czarna śmierć" opowiada o świecie pustoszonym przez zarazę. Praca wymagała odpowiedniego przygotowania merytorycznego, lektury naukowych książek opowiadających zarówno o medycznych, jak i społecznych problemach związanych z epidemiami dżumy. A także dzieł literackich, takich jak „Dziennik roku zarazy" Defoe czy „Dżuma" Camusa.