Polskiego często uczyli się jako dojrzali ludzie, krótko po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, swoich korzeni poszukiwali po wielu latach milczenia własnych rodzin. Być Polakiem w Ukrainie nigdy nie było łatwo, tak jak i wielu innym osobom nie było lekko żyć na terenie „skrwawionych ziem”, jak to ujmował w swych pracach historyk Timothy Snyder.

Polacy z Ukrainy zamieszkują obszar całej współczesnej Ukrainy, są to różne skupiska ludności, której losy potoczyły się bardzo odmiennie, co wynikało z prostej zależności: im dłużej mieszkali oni na terenie Rzeczypospolitej, tym bardziej łaskawy był dla nich los.