Do lektury rozważań, które mają jeden cel: „poruszyć serca, by nikt nie przechodził obojętnie wobec problemu ludzi wykorzystanych", zachęca ks. dr Jacek Kołak, teolog duchowości, w książce będącej jego „dyskretnym świadectwem posługi wśród boleśnie skrzywdzonych na duszy i ciele".

Podejście do trudnego problemu jest tu szczególne. W książce „NIEwysłuchani. Sytuacja osób wykorzystanych" autor pokazuje, co przeżywają osoby skrzywdzone psychicznie, emocjonalnie, fizycznie czy duchowo, jak traumatyczne zdarzenia rujnują ich życie i dlaczego na trudne wyznania decydują się po latach. Podpowiada, jak słuchać, wspierać i pomagać – to może robić każdy.

W publikacji nie brak odważnych stwierdzeń – o milczących świadkach, którzy dla wygody nie reagują na zło, i o sprawcach, którzy, zdemaskowani, sięgają po metody właściwe „układom mafijnym" – nie wahają się zacierać śladów i deprecjonować ofiar.

Autor ocenia, że sprawy trafiające do mediów i na drogę prawną to wierzchołek góry lodowej nadużyć w rodzinach i instytucjach. Uważa, że za mało jest odważnych działań na rzecz ofiar, a społeczeństwo i Kościół są na początku drogi do realnego zajęcia się problemem.

Książka jest ukłonem wobec osób „czekających wciąż na wysłuchanie". Adresowana jest do zwykłych ludzi, prawników, dziennikarzy mogących je wesprzeć. Zdaniem autora dzięki mediom problem przestał być tematem tabu.

Do podjęcia rozważań skłoniła go postawa papieża Franciszka, któremu zależy, by zatrzymać „spiralę zła, ukoić ból ofiar i surowo ukarać wszystkich sprawców i osoby odpowiedzialne za ukrywanie prawdy".

Ks. dr Jacek Kołak „NIEwysłuchani. Sytuacja osób wykorzystanych”, Wydawnictwo Pomoc, Częstochowa

PLUS MINUS

Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:

prenumerata.rp.pl/plusminus

tel. 800 12 01 95