Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 czerwca 2008 r. (I FSK 659/07).

Sfinansowanie udziału w tej imprezie zakwalifikował bowiem jako działalność socjalną, o której mówi ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tymczasem art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) nie pozwala na odliczenie takich wydatków.

Przeczytaj cały artykuł w serwisie płatnym